2/3/2021
Subvencions

 Ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona 2021

Obert del termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà, amb subvencions per obres de naturalització i sostenibilitat i de la millora de la imatge exterior dels comerços.


Publicada al BOP de Barcelona del 9 de febrer, l'anunci de convocatòria per a l’any 2021 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona​.​

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores d’ajuts per al foment de la protecció i millora del Paisatge Urbà a la ciutat de Barcelona aprovades en data 28 de gener de 2019 (BOP 07/02/2019).​


L'objectiu de la convocatòria és el  de fomentar la rehabilitació i la restauració per a la millora del Paisatge Urbà en vista a promoure la recuperació patrimonial, tot tenint cura de la sostenibilitat ambiental i la millora del petit comerç​.
Pressupost disponible: 1.300.000 € 
Àmbit d’aplicació: Barcelona
Destinataris: Propietaris, comunitats de propietaris de parcel·les i/o edificis existents de titularitat privada i titulars de les
activitats de naturalesa privada d’acord amb el que estableixi cada convocatòria.
Terminis: Del 10 de febrer fins al 30​ de novembre de 2021

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables es divideixen en tres àmbits d’actuació:

Obres en edificis i parcel·les
 Implantació de cobertes verdes en terrats existents.
 Relatives a naturalització de murs, interiors d’illa i espais lliures d’edificació.
 Utilització de materials amb baixa petjada ecològica i/o obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental.
 Eliminació d’elements nocius per a la salut

Establiments comercials
 Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels locals comercials, en locals històrics protegits i no protegits
 Millora de l’accessibilitat en locals comercials
 Millora de la sostenibilitat en locals
 Actuacions col·lectives per als locals comercials de l’àmbit la pl. Mercadal

Actuacions d’obres extraordinàries
 D’interès paisatgístic o patrimonial
 D’interès per conjunt​