15/2/2021
Rehabimed

 Convocatòria 2021 d’ajuts a iniciatives a la promoció de la regeneració urbana i la rehabilitació sostenible

Els col·legiats i col·legiades del CAATEEB poden fer arribar les seves propostes fins al 30 d'abril de 2021

​​​Oberta la convocatòria d'ajuts 2021 per iniciatives que es proposin on es defineix com a objectiu principal la promoció de la regeneració urbana i la rehabilitació sostenible, en el marc de la cooperació al desenvolupament​.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases que té disponible l'Associació Rehabimed a la seva pàgina web​.

Els col·legiats i col·legiades del CAATEEB poden presentar les seves iniciatives a aquesta convocatòria fins al 30 d'abril de 2021. 

Modalitats de propostes

  1. ​​Iniciatives de cooperació internacional, en l’àmbit de la regeneració urbana i la rehabilitació d’edificis.
  2. Iniciatives de cooperació local i nacional, en l’àmbit de la regeneració urbana i la rehabilitació d’edificis.
  3. Projectes de recerca, en l’àmbit de la regeneració urbana i la rehabilitació d’edificis, relacionats preferentment amb estructures formals universitàries.
  4.  Activitats de formació per millorar capacitats en la regeneració urbana i la rehabilitació d’edificis i en la difusió del mètode RehabiMed.
  5. Activitats de sensibilització respecte a la importància de salvaguardar el patrimoni arquitectònic com factor de desenvolupament sostenible.
  6. Impulsar el diàleg entre cultures, generacions i gèneres, mitjançant la preservació de la identitat històrica i cultural del patrimoni arquitectònic.
  7. Donar suport tècnic a ONGs i autoritats locals, en les seves activitats relacionades amb la regeneració urbana i la rehabilitació d’edificis.
  8. Altres tipus d’accions orientades als objectius de RehabiMed

Àmbit d’acció

​Les propostes plantejades poden desenvolupar-se en l'àmbit local, nacional i​ internacional sempre des d’una vessant de cooperació al desenvolupament. L’àmbit mediterrani és prioritari, però aquest fet no exclou cap lloc del món.

Període d’execució

​Les activitats subvenciones s’hauran d’executar dins el termini de 2 anys des de l’aprovació de l’ajut i segons el calendari proposat pel sol·licitant.

Finançament de la convocatòria

​La c​onvocatòria d’ajuts per l’any 2021 està dotada amb 10.000 €, procedents de fons propis de l’associació.


Les sol·licituds es presentaran mitjançant el formulari “on line” disponible a la  web, abans del termini establert per a la convocatòria