19/9/2022
Eficiència energètica

 Arriba l’hora de l’eficiència energètica a França

A França arriba el moment d’implementar les mesures que la Llei de lluita conta el canvi climàtic i resiliència preveu per al sector de l’edificació

​​El 24 d'agost de 2021 es va publicar al diari Oficial de França la Llei de lluita contra el canvi climàtic i enfortiment de la resiliència als seus efectes​. Aquesta Llei va ser fruit del treball de la Convenció Ciutadana del Clima i perseguia la lluita contra el canvi climàtic i l’enfortiment de la resiliència del país als seus efectes.  Entre altres mesures,  introduïa a França algunes limitacions al mercat immobiliari, amb relació a l’eficiència energètica que comencen a aplicar-se a partir del 2023 i que són:

Congelació del lloguer

A partir del 2023, els propietaris dels edificis amb una certificació de l’eficiència energètica més baixa, que a França s’anomenen ( passoires thermiques ), estaran obligats a fer obres de renovació energètica si volen augmentar el lloguer del seu habitatge de lloguer. Es tracta d'un primer senyal important abans de l'entrada en vigor de les prohibicions de lloguer dels habitatges amb més consum energètic.

Prohibició de lloguer d'habitatges mal aïllats: etiquetes G a partir del 2025, F el 2028 i E el 2034

A partir del 2025 estarà prohibit llogar els (Passoires Thermiques). En primer lloc, s'obliga als edificis menys aïllats i que són els qualificats amb la lletra G, a partir del 2028 els qualificats amb la lletra F i a partir del 2034, els qualificats amb la lletra E. Per tant, aquests allotjaments es consideraran gradualment com a indecents segons la llei de lluita contra el canvi climàtic i resiliència francesa.  A partir d'aleshores, l'arrendatari podrà exigir al seu propietari la realització d'obres i diversos mecanismes d'informació, incentius i control reforçaran aquest dret per a l'arrendatari.

Finançament de la resta a pagar 

Tots els habitatges, fins i tot les que tenen els ingressos més baixos, tindran accés a un mecanisme de finançament per pagar la resta de les seves obres de renovació. Això podria concretar-se en forma de préstecs garantits per l'Estat.