26/7/2022
Guia

 Publicat document d'anàlisi previ a la guia d'aplicació del codi estructural a l'edificació

El document titulat "Avance de la Guía de Aplicación del Código Estructural a la edificación" vol ajudar a facilitar la transició al codi estructural


L'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja (IETcc) i la Direcció General d'Agenda Urbana i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han publicat el document "Avance de la Guía de Aplicación del Código Estructural a la edificación Comparativa entre el Código Estructural (CE) y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08)"

L' objecte d'aquest document és facilitar la transició al Codi Estructural (CE) als projectistes d'estructures habituats a utilitzar la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). El document se centra, per tant, en la regulació de les estructures de formigó en el codi estructural per ser aquesta regulació la que ha experimentat més canvis amb l'aprovació del nou reglament atès que l'EHE-08 és un document més antic que la Instrucció d'Acer Estructural (EAE).

No es tracta d'un llistat exhaustiu dels canvis i novetats que aporta el nou Codi amb comparació de la reglamentació que substitueix, sinó d'un conjunt d'anotacions referents a aquelles qüestions que es consideren significatives, de manera que, tant aquell que decideixi iniciar l'estudi més profund del codi estructural com aquell que vulgui adaptar els seus documents de projecte pugui tenir una base a partir de la qual abordar aquesta nova norma. 

El document se centra en la definició dels materials i les seves propietats, en les bases de càlcul i en els diversos procediments d'anàlisis i dimensionament d'estructures, no entrant a fons en els aspectes de control i gestió de la qualitat.​