9/3/2021
IDAE

 Publicada guia pràctica per a gestió d'ajudes a la rehabilitació d'edificis

L'objectiu de la guia és optimitzar els fons del Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis (PREE)

​​L'IDAE ha publicat, amb col·laboració amb el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) i el Consell d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE),  la "Guía práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética de edificios"

Aquesta guia és una eina d'ajuda per facilitar la gestió tècnica i administrativa de la tramitació del programa d'ajudes PREE. Aporta conceptes fonamentals per portar a terme un projecte de rehabilitació energètica, informant dels avantatges de la integració de tecnologies d'eficiència energètica i l'ús de renovables en els edificis.

La guia s'estructura en tres blocs. El primer, titulat Estratègies d'estalvi energètic en l'edificació, recull tots els aspectes tècnics que s'han d'avaluar i concretar formalment en els projectes de rehabilitació. Comprèn des dels objectius de l'eficiència energètica i els criteris generals d'estalvi que han de guiar el projecte d'edificació  a les particularitats que té la rehabilitació energètica d'edificis, l'aplicació de mesures per reduir consums i els requisits tècnics del programa PREE.
El segon bloc està dedicat al Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis, a la quantia i tipologia dels ajuts i als procediments administratius necessaris en la tramitació d'aquestes subvencions, incloent-hi la documentació requerida perquè el nombre més gran de famílies es beneficiïn d'aquests recursos públics destinats a millorar l'eficiència energètica de parc edificat i, amb ella, a garantir la qualitat de vida de les persones. 

Ofereix també un ampli catàleg dels errors i mancances habituals en la documentació presentada.

La guia es tanca amb un recull d'exemples d'intervencions en edificis. Per facilitar el seu coneixement als professionals de sector, aquests casos d'èxit s'han incorporat a la publicació en format de fitxes.

Trobareu aquest i d’altres recursos dins de les novetats d’adquisicions del Centre de Documentació del CAATEEB​