7/11/2016
Guia pràctica

 Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i Manteniment

En aquesta Guia - que està focalitzada en els treballs sense projecte- hi trobarem detallades un recull de bones pràctiques en format fitxa per cada moment del treball i agents implicats.

Els treballs de rehabilitació, reforma i manteniment sense projecte han esdevingut en els darrers anys un gruix  important de l’activitat del sector de la construcció i això comporta un procés necessari d’adaptació a les noves característiques i peculiaritats de l’activitat.


Aquest tipus d’intervencions, d’entrada, suposen un canvi en el perfil dels promotors què en molts casos són comunitats de propietaris o particulars i com a tals no són professionals del sector, requerint un increment del paper assessor dels tècnics, tant del redactor de la documentació tècnica o pressupost, com del director de l’obra i del coordinador de seguretat i salut.

 

En aquesta Guia trobarem detallades un recull de bones pràctiques en format fitxa per cada moment del treball i agents implicats, com poden ser el promotor, contractista, subcontractista, treballadors autònoms, l’usuari del centre de treball, el coordinador de seguretat i salut i el tècnic, i també 2 exemples de casos pràctics.Versió en català Versió en castellà

Jornada de presentació de la Guia

Videos de la jornada de presentació de la Guia de seguretat i salut organitzada pel CAATEEB, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i Infraestructures.cat el 10 de desembre de 20141a part. Presentació de la jornada i presentació de la Guia
2a part. Cas pràctic d'aplicació del document i taula rodona