20/9/2022
Publicació

 El llibre digital de l'edifici, instrument per l'economia circular

Publicat un nou informe de Green Building Council España (GBCe)  on s'exposen idees per ajudar a la implantació d’aquesta iniciativa europea que es recull en l’estratègia d’economia circular de la Unió Europea

​​​Green Building Council España (GBCe) acaba de publicar un informe sobre el Llibre digital de l’edifici. Aquest informe, d’accés gratuït, constitueix una primera proposta en el qual s'exposen idees per ajudar a la implantació en el nostre país d’aquesta iniciativa europea que es recull en l’estratègia d’economia circular de la Unió Europea

Aquest Llibre digital de l’edifici té com a objectiu principal reunir tota la informació referent de l’edifici, i facilitar l’accés a tots els actors involucrats. El document s'organitza en tres parts: una primera on es repassen els principals antecedents sobre el tema i la seva rellevància en el context de les iniciatives existents en el marc europeu i on es descriuen els principals objectius i abast d'aquest instrument. En la segona part s'identifiquen les principals barreres, oportunitats i beneficis de la seva posada en pràctica en el context espanyol. Finalment, s'exposen els principals trets i característiques que hauria de tenir aquest instrument, seguit d'una proposta de mesures concretes que ajudin a materialitzar i concretar la traducció del concepte de circularitat al Llibre digital de l'edifici.

La redacció de l’informe s’ha realitzat en el marc del Grup de Treball d’Economia Circular de GBCe. És el quart document d’aquest grup de treball i, com la resta de documents, han comptat per la seva redacció amb la col·laboració de membres del Cateb que hi ha participat en representació del Consejo General de la Arquitectura Tècnica de España CGATE. 

En paral·lel, el Cateb està treballant per a adaptar la seva eina informàtica del Llibre de l’edifici web, en un Llibre digital de l’edifici i d’aquesta forma poder oferir al mercat una eina amb les potencialitats que ja té l’actual eina aplicació informàtica, però amb les funcionalitats i serveis que demana l’estratègia europea d’economia circular per a ser una eina real de gestió en el marc d’aquesta estratègia europea.

La gestió de l’edifici i en especial el seu manteniment i conservació és l’objectiu final, essent el Llibre digital de l’edifici, l’eina de treball necessària per al tècnic de manteniment o de capçalera de la comunitat de propietaris. Podeu consultar les característiques i els avantatges de l’eina en aquesta notícia d’actualitat.

Per altra banda, us recordem que podeu consultar gratuïtament i en digital tots els informes publicats per Green Building Council España (GBCe).