20/05/2020 
Licitació - Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona  

 Acord marc per a la conservació i rehabilitació dels edificis 

Publicada licitació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (CHAMB) per a la contractació de serveis de rehabilitació d'edificis
 

Publicada licitació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (CHAMB) per l’acord marc per a la contractació dels serveis integrats d'inspeccions tècniques, redacció dels projectes de rehabilitació, direcció de les obres, emissió dels certificats d'eficiència energética i la gestió comunitària, amb les comunitats de propietaris en edificis residencials pertanyents a àrees de conservació i rehabilitació.

A través d’aquest procediment, el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona seleccionarà a un màxim de 20 empreses/empresaris/professionals que complint  amb els requisits establerts en aquest procediment puguin realitzar els serveis corresponents, que resultin seleccionats en les condicions previstes d’acord amb els criteris d’adjudicació del Plec de la licitació.

Aquesta licitació ha de permetre seleccionar 20 equips tècnics pluridisciplinars que entre altres, hauran de gestionar la mediació comunitària, redactaran projectes de rehabilitació energètica i dirigiran obres d'entre 100 i 150 habitatges situats en barris vulnerables de l'àrea metropolitana.

La tipologia de treballs relacionats en cada actuació que poden ser objecte de la contractació basada podrà incloure, d'acord amb l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques, els següents treballs:

  1. Estudis previs (fase de diagnòstic i inspeccions tècniques)
  2. Treballs d'elaboració de l'avantprojecte
  3. Treballs d'elaboració del projecte de rehabilitació
  4. Treballs de direcció d'obra (fase d'execució)
  5. Treballs d'assistència en fase de post-obra, garantia, resolució de queixes
  6. Treballs de mediació comunitària
  7. Certificació d'eficiència energètica 

El pressupost de licitació és de 2.500.000,00 € sense IVA  3.025.000,00 € IVA inclòs (21,00%)  

El termini de presentació d'ofertes finalitza el 15/06/20 a les 23:59 h

Trobareu tota la informació disponible d'aquesta licitació a la pàgina web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

 El CAATEEB ha organitzat una sessió, pel proper 25 de maig, de presentació d'aquesta licitació