11/10/2021
Construcció 4.0

 Llibre blanc sobre la industrialització de la construcció

Grupo Avintia publica una guia per entendre el procés de la indústria 4.0 en l'àmbit de la construcció


El grup industrial del sector constructor-immobiliari Grupo Avintia ha publicat el Llibre blanc "La Industrialización de la Construcción"​, una guia per a entendre el procés de la Indústria 4.0 en l'àmbit constructor-immobiliari.

El mercat de l'habitatge està experimentant una transformació motivada per canvis socioeconòmics i culturals. El sector trobarà en la industrialització la resposta a aquests conceptes i a una demanda d'habitatges que quantitativament i qualitativament ha de ser capaç de respondre a les necessitats de les noves generacions.

La industrialització permet millorar els processos de manera evident i tangible en tots els aspectes de la construcció permetent, a més, oferir al mercat un producte d'excel·lent qualitat. Contribueix a un desenvolupament sostenible, en posar a la disposició de promotors i usuaris, habitatges amb un menor impacte en l'entorn, una reducció en la generació de residus i en el consum de matèries primeres. Amb tot això, la petjada mediambiental pot disminuir entorn d'un 40%.

El Llibre blanc està compost per un total de 20 articles, repartits en quatre capítols relacionats amb la construcció industrialitzada, elaborat a partir de les aportacions de 22 professionals i companyies del sector.

El manual s'estructura en quatre temàtiques principals: “Construcció Industrialitzada: trencant un paradigma", “Transformació digital", “Nou model, noves perspectives" i “Elements constructius", sumant en total una vintena d'articles sobre noves pràctiques i el futur de la construcció.