28/7/2022
Oferta de treball per funcionaris

 Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de la Subdirecció General d'Habitatge

Publicada al DOGC la convocatòria per a funcionaris per accedir al lloc de treball de la Subdirecció General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Publicada al DOGC la Resolució DSO/2406/2022, de 20 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de comandament de la Direcció General de Provisió de Serveis, de la Direcció General de Serveis Socials, de la Direcció General de Prestacions Socials i de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials (convocatòria de provisió núm. DSO/008/22).

Un dels requisits de participació és ser personal funcionari. A l'article 3 podeu consultar totes les condicions per poder-hi participar.

La missió del lloc de treball és la de dissenyar, gestionar i coordinar la implementació de les polítiques de qualitat arquitectònica a Catalunya d'acord amb els objectius de la Llei de l'arquitectura, així com elaborar, revisar i actualitzar els instruments de planificació de les polítiques d'habitatge i la programació d'aquestes especialment pel que fa a la promoció de nova construcció i la rehabilitació edificatòria i urbana, en coordinació amb l'Institut Català del Sòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Trobareu les finalitats i funcions el lloc de treball al punt de l'annex 2, en el codi de la plaça DSO04, de la pròpia resolució.​

 El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 19 d'agost i cal fer-la des del portal de l'empleat públic ATRI.​​