20/1/2020
Informe manteniment dels edificis

 Informe del manteniment dels edificis a Espanya

El CAATEEB ha publicat un informe sota el títol “Informe del mantenimiento del parque edificado residencial en España”

El CAATEEB ha publicat un informe sota el títol “Informe del mantenimiento del parque edificado residencial en España”,  que ha estat coordinat per Jordi Marrot i desenvolupat amb l’equip de l’àrea tècnica: Jaume Arbós, i Rosa López i Marc Martínez. Per l'elaboració d'aquest informe han col·laborat transversalment  la Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient, l'Assessoria Tècnica i el Centre de Documentació del CAATEEB.

Aquest informe ha estat fruit de l’encàrrec de Sensedi i conté informació sobre la situació del parc residencial edificat a Espanya  amb les dades que justifiquen la seva situació, una descripció dels elements constructius més deteriorats,  els factors que expliquen aquesta situació i unes propostes o solucions que puguin ajudar a potenciar la cultura del manteniment  i conservació al nostre país, així com un ús eficient i responsable dels edificis.