14/9/2021
Seguretat i Salut

 Marc estratègic de la UE sobre seguretat i salut en el treball 2021-2027

La UE renova el marc estratègic per millorar la Seguretat i Salut en el Treball (SST) en el context del món posterior a la pandèmia marcat per la transició ecològica i digital, els reptes econòmics, demogràfics i l’evolució de la noció de l’entorn laboral

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució EMT/2755/2021, de 9 de setembre, per la qual es disposa la publicació de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026.​

Dintre d'aquestes prioritats, se'n destaquen 3 blocs importants per millorar la seguretat i la salut dels treballadors en els pròxims anys: 
  1. ​Anticipar-se i gestionar el canvi en el context de les transicions ecològica, digital i demogràfica.
  2. Millorar la prevenció d'accidents i malalties relacionades amb el treball i esforçar-se per adoptar un enfocament de "visió zero" respecte a les morts relacionades en el treball.
  3. Incrementar la preparació per a respondre a les crisis sanitàries actuals i futures.
L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el treball (EU-OSHA) va organitzar el dia 5 de juliol, un simposi virtual des de la ciutat de Bilbao amb el lema "Prevention, now more than ever" (Prevenció, ara més que mai), on es van tractar qüestions sobre el futur de la prevenció de riscos laborals en relació a la prevenció d'accidents i malalties derivades dels llocs de treball, l'actual i possibles futures crisis de salut, les transicions ecològiques, digitals i demogràfiques en el treball i el paper de l'EU-OSHA com a suport als estats membres i els interlocutors socials.​

Algunes de les aportacions de les diferents ponències en relació a la estratègia van ser:
  • ​Transició ecològica/digital: Revisió de normatives en relació als riscos derivats de la digitalització, ús de màquines i intel·ligència artificial, així com abordar el “dret a desconnectar de la feina” de forma comú per part de tots els estats membres de la UE.
  • Atenció als riscos psicosocials: Parlar de salut, no es només parlar de salut física. La importància de focalitzar-nos en les malalties mentals que les condicions de treball poden ocasionar.
  • Millorar la prevenció de les malalties i accidents relacionats amb el treball: Ningú hauria d’arriscar la seva vida anant a treballar. La lluita contra els accidents laborals continua essent un dels objectiu principals. S’ha d’assegurar la protecció dels treballadors al mateix nivell a tots els estats membres.
  • L’exposició a fibres d’amiant continua sent un repte a tenir en compte a les feines on actualment hi ha treballadors exposats, especialment els treballadors de la construcció. L’exposició a l’amiant, serà un factor de risc per a la salut a la Onada de Rehabilitació que te com objectiu fer que els edificis siguin aptes per un futur climàticament neutre en el context del Pacte Verd Europeu.
  • Capacitació dels treballadors per assegurar la salut laboral gràcies a la formació i educació (plantejar la importància d’implantar la SST des de les escoles).
  • Aprofitar les oportunitats de la digitalització per a que la inspecció de treball sigui més eficaç mitjançant la prevenció i la detecció d’incompliment de la legislació.
  • Els trastorns múscul-esquelètics (TME) poden provocar discapacitat i solen ser multi causals. Els TME suposen una enorme càrrega econòmica per a les empreses i els sistemes nacionals de salut i per tant es recorda i impulsa la importància d’avaluar els riscos psicosocials per a establir mesures de prevenció. 

Eines i recursos

Si voleu ampliar informació sobre seguretat i salut en el procés de desamiantatge i a les obres de rehabilitació davant l’onada de rehabilitació prevista en els pròxims anys, teniu a disposició els vídeos de les últimes jornades realitzades al CAATEEB: