15/6/2022
BOE

 Llei d'impuls de la rehabilitació i millora d'habitatges i edificis

Publicada en el BOE la Llei de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria residencial en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

​S'ha publicat al BOE la Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per a impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.​

La nova llei introdueix un conjunt de mesures en matèria de fiscalitat, finançament i millora del marc normatiu que facilitarà l'aplicació dels programes d'ajuda gestionats per Mitma i finançats amb càrrec als fons NextGenerationEU. En concret, aquells recollits en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del component 2 del Pla de Recuperació, en el marc d'una inversió que preveu l'aplicació de 3.420 milions d'euros fins a l'any 2026.

La Llei incorpora tres noves deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica en habitatges i edificis residencials en la quota de l'IRPF i inclou una important millora del tractament de les ajudes a la rehabilitació, que no s'integraran en la base imposable, la qual cosa s'elimina l'impacte fiscal per al seu perceptor.

Deduccions en l'IRPF

Entre les mesures en matèria de fiscalitat, destaquen tres noves deduccions en la quota de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per obres de millora de l'eficiència energètica en habitatges i edificis residencials i per al finançament dels quals s'ha habilitat una partida de 450 milions del PRTR

Així, es realitzarà una deducció del 20% per actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual; una deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres A o B en habitatge habitual; i una deducció del 60% per actuacions que redueixin un 30% el consum d'energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres A o B en edificis residencials.

D'altra banda, s'inclou una important millora del tractament de les ajudes a la rehabilitació, ja que no s'integraran en la base imposable de l'IRPF quan hagin estat concedides a través de diferents programes d'ajuda amb el que s'elimina qualsevol tipus d'impacte fiscal per al perceptor de les ajudes.

Creació d'una línia d'avals ICO

Per part seva, en l'àmbit del finançament, el projecte de llei aprova la creació d'una línia d'avals de fins a 1.100 milions d'euros, per a la cobertura parcial per compte de l'Estat del finançament d'obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica.

Amb aquesta nova línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que es desenvoluparà a través d'un conveni amb el Ministeri, es cobriran parcialment els riscos dels préstecs concedits per part de les entitats financeres privades destinats a actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatge que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica.