1/6/2021
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

 PAU-Noves instruccions sobre criteris tècnics a aplicar en l'elaboració dels informes d'avaluació tècnica

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha publicat noves instruccions sobre criteris tècnics a aplicar en l'elaboració dels informes d'avaluació tècnica

​​​​El passat 26 de maig, el CAATEEB va assistir a la reunió de la Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans d’Autoprotecció (TID-PAU). L’objectiu d’aquesta taula entre d’altres és donar resposta als dubtes que puguin haver-hi (interpretació normativa, etc) a través de la publicació d’aclariments i recomanacions, per tal d’homogeneïtzar els criteris d’aplicació del Decret 30/2015.

A més a més els integrants de cada entitat, traslladen a la taula les consultes de les persones dels col·lectius que representen, per el que us animem  que ens feu arribar les vostres consultes a l’àrea tècnica a través de l'oficina virtual o del correu electrònic a assessoriatecnica@apabcn.cat 

Durant el decurs de la reunió, la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) va informar de la publicació de les tres últimes instruccions durant aquest 2021 sobre criteris tècnics. 

 • IT sobre criteris tècnics a aplicar per a l’homologació parcial dels PAU de les presses i embassaments
  L’objecte d’aquesta instrucció és establir els criteris tècnics per a l’elaboració dels informes d’avaluació tècnica (IAT), previs a l’homologació de plans d’autoprotecció de les preses afectades pel Decret 30/2015, de 3 de març, quan aquests PAU, tot i preveure mecanismes per a la gestió de la majoria de les emergències, presenten mancances que dificulten l’autoprotecció davant de determinades emergències. Aquesta IT ha estat elaborada de manera conjunta amb l’Agència Catalana de l’Aigua
 • IT sobre els criteris tècnics per a l’informe desfavorable dels PAUS​
  L’objecte d’aquesta instrucció és recollir els criteris principals que es tenen en compte per elaborar informes sobre els plans d’autoprotecció (PAU) de les activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya. La instrucció tècnica és de caràcter genèric i no substitueix les instruccions tècniques específiques per tipologia d’activitat, sinó que les complementa, i, en cas de contradicció, prevalen les específiques.
 • IT sobre els criteris a aplicar en l’elaboració dels informes d’avaluació tècnica en activitats de càmping ubicades en zona inundable​
  Aquesta Instrucció tècnica deroga la Instrucció tècnica PAU 02 v01.18, que també regulava els criteris que calia aplicar en l’elaboració dels informes d’avaluació tècnica dels plans d’autoprotecció d’aquelles activitats de càmping ubicades en zona inundable, d’acord amb la Resolució INT/764/2016, de 23 de març. La Instrucció, bàsicament, recollia la posició de la Direcció General de Protecció Civil en relació amb les instal·lacions de càmping ubicades en zona inundable. En la seva aplicació, però, es van observar limitacions en el sentit que havien de complir els mateixos requisits aquelles instal·lacions de càmping que tenien unitats d’allotjament afectades per la zona de flux preferent que aquelles que només tenien la zona esportiva o l’accés afectats per una zona potencialment inundable per criteris geomorfològics.

  Aquesta Instrucció tècnica modula els requisits que han de complir les instal·lacions de càmping recollits a la Instrucció tècnica anterior, ajustant millor aquests requisits a la seva situació d’inundabilitat.

​​Aquesta última IT va entrar en vigor l’1 de juny. Per a més informació sobre plans d’autoprotecció i normativa d’aplicació, podeu adreçar-vos a l’apartat de la nostra web

​​