20/7/2021
FAQS

 Preguntes freqüents sobre la inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Recull de preguntes freqüents sobre la inspecció tècnica dels edificis efectuades a l'àrea tècnica del CAATEEB

L'àrea tècnica del CAATEEB, amb la seva voluntat de transmetre el seu coneixent amb els professionals de l'arquitectura tècnica, ha començat a actualitzar l'apartat de preguntes freqüents disponible a la pàgina web del CAATTEB​​.

El segon tema actualitzat és el de la inspecció tècnica dels edificis (ITE) que és un altre dels temes freqüents que més consultes rebem a l'àrea tècnica. Aquí trobareu preguntes  sobre la inspecció tècnica dels edificis . Un cop seleccionat el tema trobareu les següents 29 preguntes freqüents:

01- Què és la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)?
02- Què és l'informe d'avaluació dels edificis (IEE)
03- Quins edificis estan obligats a fer la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
04- Qui és el responsable d'encarregar l'informe d'inspecció tècnica d'edificis i qui n'assumeix el cost econòmic?
05- Quines conseqüències té l'incompliment de dur a terme la inspecció tècnica d'edificis?
06- Haig d'utilitzar un model normalitzat per a realitzar l'informe ITE? On puc obtenir-lo?
07- En el cas d'edificis plurifamiliars, haig de fer un informe ITE per a cada escala? S'ha d'incloure les plantes soterrani d'aparcament?
08- Com puc qualificar les deficiències de la instal·lació elèctrica?
09- Haig de visar l'informe ITE?
10- Hi ha preus de referència del cost de la ITE?
11- Qui té l'obligació de sol·licitar el certificat d'aptitud davant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya?
12- On es pot sol·licitar el certificat d'aptitud?
13- Com pot acreditar la propietat que compleix amb el deure de conservació i rehabilitació de l'edifici?
14- Quins tipus de Certificat d'Aptitud pot emetre l'Agència de l'Habitatge?
15- Quina és la data d'inici del còmput de la vigència del Certificat d'Aptitud?
16- Què és l'informe de verificació i en què consisteix?
17- Què és el programa de rehabilitació i en què consisteix?
18- L'Informe de Verificació i el Programa de Rehabilitació, s'han de presentar a l'Agència de l'Habitatge?
19- Si es fan obres mentre un Certificat d'Aptitud és vigent, com s'ha d'actuar?
20- Cal fer un segon informe de verificació en el cas que totes les deficiències (importants, greus o molt greus) s'hagin reparat?
21- És necessari disposar de l'informe ITE de l'edifici per a efectuar una compravenda?
22- Què és el Certificat d'Aptitud obtingut per silenci administratiu positiu?
23- Com puc saber si un edifici ha fet la ITE?
24- Quin és el termini aproximat de resolució de la sol·licitud del Certificat d'Aptitud, per part de l'Administració?
25- Com hem d'actuar en el cas de trobar un infrahabitatge a l'edifici?
26- En el portal generador de la ITE, s'ha d'incorporar fotografia a l'apartat on es descriu la instal·lació de subministrament d'aigua i a l'apartat on es descriu la instal·lació elèctrica?
27- En el portal generador de la ITE, què puc informar a l'apartat de recomanacions tècniques de manteniment i conservació?
28- El CAATEEB disposa d'una plantilla per poder emplenar manualment en el moment de la inspecció a l'edifici?
29- Enllaços d'interès