13/07/2017 
DOGC 

 Publicada la Llei d'arquitectura 

S'ha publicat al DOGC la Llei d'arquitectura que entrarà en vigor el 2 d'agost de 2017
 

 

S'ha publicat al DOGC Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura. L'objecte d'aquesta llei és establir mesures de foment i impuls de la qualitat arquitectònica i urbanística, i de la contractació de la redacció de projectes, de la direcció i de l'execució de les edificacions i de la urbanització dels espais públics, exclosos els treballs d'enginyeria civil regulats per la legislació d'obra pública, perquè les apliquin les administracions públiques de Catalunya i els ens, organismes i entitats que en depenen.


Com ja us vem informar en la nota de premsa del CAATEEB, la llei es va aprovar al Parlament el passat 28 de juny.


La Llei no conté cap disposició d’entrada en vigor, i d’acord amb la legislació aplicable (art. 111-10 del Codi Civil català i arts. 2.1 i 5.1 i 2 del Codi Civil estatal comú), la Llei entra en vigor als 20 dies (naturals) comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.  Per tant, la seva entrada en vigor serà el dia 2 d’agost.