29/12/2010 
Institut Català d'Energia (ICAEN) 

 Pla Renova't de finestres 2011 

Publicada al DOGC la subvenció per a la renovació de finestres i tancaments amb 8.500.000 €.
 

S'inicia la convocatòria del Pla Renova't de finestres 2011

 

Amb aquest pla, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) té l'objectiu d'impulsar la substitució dels tancaments exteriors per tal de millorar l'eficiència energètica de les llars catalanes i reduïr el consum d'energia.

En el cas dels habitatges particulars, se subvencionaran fins a 4.000 euros per beneficiari (fins a 3.000 euros per a tancaments renovats i fins a 1.000 euros per protecció solar instal·lada), mentre que en el cas dels edificis terciaris o en el cas d'actuacions integrals en edificis, l'ajut màxim serà de 100.000 euros. La inversió mínima per optar als ajuts és de 1.000 euros.
 
Els ajuts es podran sol·licitar entre el 17 de gener i el 30 d'abril, o fins que s'esgoti la dotació pressupostària.

 

Més informació: