27/9/2021
Seguretat i Salut

 Treballs a coberta, l'important és baixar amb vida

L'INSST posa en marxa la campanya "Trabajos en cubierta: lo importante es bajar con vida" amb l'objectiu de reduir l'elevat nombre d'accidents laborals per caiguda des de cobertes i teulades

​​Els accidents laborals per caiguda en alçada són un dels més traumàtics i greus i les causes poden ser diverses. El sector de la construcció és un dels més afectats, donat l'elevat nombre de treballs de reparació i manteniment de cobertes, que es realitzen en tot tipus d'edificis.

Amb l'objectiu de reduir aquest tipus d'accidents, l'Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha posat en marxa la Campanya "Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con vida"​ fins al pròxim 22 d'octubre, dirigida a empreses, treballadors autònoms que realitzen treballs en coberta i als titulars dels edificis que contracten aquestes activitats. La campanya persegueix conscienciar tant a empreses com a particulars dels riscos que aquestes feines comporta als treballadors que les realitzen i per tant difondre de mesures preventives i recomanacions a tenir en compte quan es preveu l'execució de feines sobre una teulada o coberta.

Amb la difusió d'aquest material, l'INSST pretén desenvolupar l'acció prioritària 1.2 de l'informe "Trabajos de reparación y mantenimiento de cubiertas"​ publicat al 2019, arrel de l'estudi realitzat entre 2016-2019 pel "Grupo de Trabajo Construcción de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST)". Aquest estudi centrat en les obres menors, constata que la major part dels accidents es produeixen com a resultat d'una caiguda en alçada des d'una coberta. L'objectiu per tant de l'informe, era posar de manifest els punts crítics relacionats amb la caiguda en alçada durant les tasques de reparació i manteniment de cobertes i recollir les accions prioritàries a totes les entitats afectades perquè valorin l'adopció de les accions necessàries dins de l'àmbit de les seves competències.

Amb la intenció d'orientar als diferents agents que intervenen en els treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte, en relació amb la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) juntament amb Infraestructures.cat i el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya té publicada la Guia Serem: Treballs en obres sense projecte.​

També teniu a la vostra disposició a la nostra web, el servei d'assessorament tècnic en cas d'accident a obra​ i que a més a més podeu contactar amb nosaltres a través de:

Correu electrònic: accidentobra@apabcn.cat
Telèfon de contacte: 93 393 37 37
L'horari d'atenció telefònic és de dilluns a dijous a 9.00 a 17.00 h i divendres de 9.00 a 15.00h.​