Fitxes justificatives del CTE per intervencions en rehabilitació

Fitxes per justificar el compliment de les exigències del CTE per les principals intervencions de rehabilitació
​​​​​​El Codi Tècnic de l'Edificació -CTE- és el marc reglamentari que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Aquest marc reglamentari és prestacional i que  es desenvolupen tant en la Part 1 com en els Documents Bàsics, que contenen la caracterització de les exigències bàsiques i la seva quantificació, mitjançant l'establiment dels nivells o valors límit de les prestacions dels edificis o les seves parts, i també contenen els procediments necessaris per al compliment de les exigències bàsiques, concretats en forma de mètodes de comprovació o solucions sancionades per la pràctica.

La part primera, annex 1 del CTE, estableix que els projectes hauran d'incloure la justificació de les exigències que li siguin d'aplicació. Per justificar les exigències aplicables, el CTE ens permet aplicar la seva part segona (documents bàsics) que quantifiquen les exigències, o solucions alternatives que siguin igual o més exigents que els corresponents documents bàsics.

El CAATEEB us ofereix una sèrie de documents per facilitar aquesta justificació a través dels Documents bàsics, adaptada a les principals intervencions de rehabilitació.

Aquests documents, en format de formularis, presenten les exigències del CTE aplicables a la intervenció, així com ajudes puntuals en determinats casos que permeten aclarir conceptes tècnics​.