Fitxes justificatives del CTE

Fitxes del CTE per justificar les exigències bàsiques obligatòries de seguretat, funcionalitat i habitabilitat mitjançant l'aplicació de les solucions constructives i/o els mètodes de verificació dels Documents Bàsics.

 Aquestes fitxes es poden utilitzar per a qualsevol tipus d'actuació que es realitzi en un edifici, a excepció d'obres de manteniment. Per poder justificar cadascun dels Documents Bàsics del CTE és imprescindible conèixer l'àmbit d'aplicació de cadascun d'ells. Per saber l'àmbit d'aplicació, disposeu d'una ajuda anomenada "criteris d'aplicació" en cada apartat.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la consultoria tècnica del CAATEEB.

FITXES JUSTIFICATIVES CTE DB SI - SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

CTE DB SI-2 - Propagació exterior

CTE DB SI-5 - Intervenció del bombers

CTE DB SI-6 - Resistència al foc de l'estructura

CTE DB SI - Annexos

Criteris d'aplicació de l'exigència bàsica SI

FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE DB SUA - SEGURETAT D'ÚS I ACCESSIBILITAT

FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE DB HE - ESTALVI D'ENERGIA

FITXA JUSTIFICATIVA CTE DB HR - PROTECCIÓ DAVANT EL SOROLL

Opció simplificada d'aïllament acústics

Opció general d'aïllament acústic

Opció simplificada de reverberació

Opció general de reverberació

Criteris d'aplicació DB HR

FITXES JUSTIFICATIVES DEL CTE DB HS - SALUBRITAT

INSTRUCCIÓ DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Instrucció del formigó estructural