Presentació 

L'Àrea Tècnica té com a missió donar suport al col·legiat i a l’estudiant per satisfer les seves necessitats.
 

Estructura de l'Àrea Tècnica

 

 

Conegueu les unitats organitzades dins de l'Àrea Tècnica per donar servei.

 

 • Direcció de l'Àrea Tècnica:

 

§ Unitat de Consultoria Tècnica

 

§ Unitat de Rehabilitació - Medi Ambient

§ Unitat de Centre de Documentació

§ Unitat de Seguretat

 

Serveis i objectius

 • Assessorament tècnic relacionat amb l'àmbit  professional.
 • Realitzar dictàmens TEDI segons conveni i Decret de la Generalitat.
 • Proves de Laboratori : recollida i tramitació de mostres per fer els assaigs pertinents relacionat amb les possibles
  patologies amb les que es pot trobar el col·legiat i el ciutadà.
 • Centre de Documentació amb els millors recursos i serveis per als professionals i l'estudiant.
 • Introducció de paràmetres mediambientals a tot el procés constructiu, ja sigui a l'hora de projectar, en la tria
  dels materials o en l'execució de les obres.
 • Acords/convenis dels professionals del sector amb el Servei de la Consultoria Tècnica.
 • Impulsar diversos projectes de Rehabilitació i manteniment (ex. Rehabimed).
 • Anàlisi i avaluació de les noves normatives - legislació. Seguiment i accions dels canvis legislatius.
 • Realització d'eines, documents i guies d'assessorament tècnic - normatiu.
 • Representacions del CAATEEB.
 • Grup de millora per a la Seguretat i Salut en les obres.

 

Equip

Direcció

 • Manuel Segura Labanda. Arquitecte Tècnic

Consultoria Tècnica

 • Jaume Arbós i Viu. Arquitecte tècnic - Assessor tècnic
 • Xavier Díez García. Arquitecte tècnic - Assessor tècnic

 

Contacte: assessoriatecnica@apabcn.cat; Tel.: 93 240 20 60

Horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h ; De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h atenció amb cita prèvia. 
 

Rehabilitació - Medi Ambient

 • Jordi Marrot i Ticó. Arquitecte tècnic - Assessor tècnic
 • Montserrat Casado Herrera. Coordinació

 

Contacte: sostenible@apabcn.cat; Tel.: 93 240 20 60

 

Centre de Documentació

 • Marc Martínez Foix. Documentalista. Assessor documental tècnic

 

Contacte: biblioteca@apabcn.cat; Tel. 93 240 23 80
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h ; De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h atenció amb cita prèvia.  
Espai biblioteca: De dilluns a dijous de 9.00 h a 19.00 h. Divendres de 9.00 h a 15.00 h. 
 

Seguretat

 • Victòria Piera Fanlo. Arquitecta tècnica.

 

Contacte: seguretatisalut@apabcn.cat ; Tel. 93 240 20 60