Àrea tècnica

Presentació de l'àrea tècnica del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​L’àrea tècnica del CAATEEB té la missió de donar suport als arquitectes tècnics col·legiats, així com estar a l’avantguarda per a generar i transferir coneixement al sector i a la ciutadania, anticipar les novetats i representar a la professió en tots els fòrums tècnics.

Estructura

L’àrea tècnica del CAATEEB està estructurada en dues unitats: 
 • Consultoria tècnica
 • Centre de documentació 

Serveis

​L'àrea tècnica del CAATEEB presta els següents serveis:

 • ​Assessorament tècnic i documental
  • ​​Suport tècnic al col·legiat i a la resta d'àrees del CAATEEB​
  • ​Generació i difusió  de preguntes freqüents, guies de suport i recursos  per la capacitació professional ​.​
 • ​Accés i difusió al coneixement i la cultura tècnica

  • Espai amb punts de consulta i connexió wi-fi, per al treball professional, l'estudi, la investigació i la recerca.
  • Préstec de materials (llibres, revistes, aplicacions informàtiques, CD, guies,...)
  • Suport i recerca d’informació documental
  • Selecció i difusió d’articles de revista i novetats bibliogràfiques
 • Certificació
 • ​Recerca, desenvolupament i innovació
  • Concepció, disseny i llançament  de projectes, productes, eines i serveis per als col·legiats, professionals, empreses i ciutadania.
  • Redacció de publicacions, ponències, articles, informes i dictàmens.
 • Gestió

 • Representació tècnica de la institució i la professió
  • Participació en la redacció de legislació, taules sectorials i comitès de normalització.​
  • ​Participació en esdeveniments, entitats, grups de treball, jornades, comissions i jurats públics o privats i projectes de difusió del coneixement tècnic
  • Col·laboració amb les administracions, universitats, organitzacions i empreses
  • Redacció d'articles i notes de premsa
  • Atenció als mitjans de comunicació.​

​​Contacte

​Per adreçar les consultes per correu electrònic cal facilitar el nom, número de col·legiat i telèfon de contacte.

Per garantir una ràpida i segura resposta cal que, els arquitectes tècnics col·legiats, tinguin actualitzat l’apartat de dades, de la fitxa col·legial, en l’oficina virtual.​

Horari

La resolució de les consultes es realitza per ordre d’entrada, podent-se realitzar en els següents horaris:

 • ​Oficina virtual: Recepció de forma ininterrompuda.
 • Correu electrònic: Recepció de forma ininterrompuda.
 • Telèfon i presencial: Atenció al públic de de dilluns a dijous de 9.00 h a 15.00 h. Divendres de 9.00 h a 14.30h. De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h atenció amb cita prèvia​
 • L'espai de la biblioteca és obert de dilluns a dijous de 9.00 h a 17.00 h i divendres de 9.00 h a 14.30 h. 

​Equip

 • Jordi Marrot i Ticó. Arquitecte tècnic, director de l’àrea tècnica.
 • Jaume Arbós i Viu. Arquitecte tècnic, consultor en edificació legal.
 • Rosa Maria López Martín. Arquitecta tècnica, consultora en manteniment.
 • Xavier Díez García. Arquitecte tècnic, consultor en execució d’obres.
 • Laura Jornet Berdejo. Arquitecta tècnica, consultora en seguretat i salut
 • Ariadna Campins Martín. Arquitecta tècnica, consultora en rehabilitació.
 • Marc Martínez Foix. Bibliotecari, consultor documental.
 • Montserrat Casado Herrera. Gestora de projectes i serveis​​​.​​