Àrea tècnica

Presentació de l'àrea tècnica del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

​​​​​​​​​​​​​L’àrea tècnica del CAATEEB té la missió de prestar assessorament tècnic i documental als arquitectes tècnics col·legiats, així com estar a l’avantguarda del  que passa en el sector de l’edificació per a generar i transferir coneixement, anticipar les novetats i representar a la professió en tots els fòrums tècnics.

Estructura i serveis

L’àrea tècnica del CAATEEB està estructurada en dues unitats: 
 • Consultoria tècnica
 • Centre de documentació 

Consultoria tècnica

​La consultoria tècnica presta els següents serveis:

 • ​Assessorament tècnic
  • ​​Suport tècnic al col·legiat i a la resta d'àrees del CAATEEB​
  • ​Generació i difusió  de continguts per la capacitació professional ​.​
 • ​Recerca, desenvolupament i innovació
  • Concepció, disseny, llançament i gestió de projectes, productes, eines i serveis per als col·legiats, professionals, empreses i ciutadania.
  • Redacció de documentació, ponències, articles, informes, dictàmens.
  • Participació en la redacció de legislació, taules sectorials i comitès de normalització.
 • Representació tècnica de la institució i la professió
  • ​Participació en esdeveniments, entitats, comissions i jurats públics o privats i projectes de difusió del coneixement tècnic
  • Col·laboració amb les administracions, universitats, entitats, organitzacions i empreses
  • Atenció als mitjans de comunicació.​

 Centre de documentació

El centre de documentació presta els següents serveis:

 • ​Assessorament documental
  • ​Suport documental al col·legiat i a la resta d'àrees del CAATEEB
 • Accés i difusió a la informació i coneixement
  • Préstec de materials (llibres, revistes, CD, guies,...)
  • Recerca d’informació documental
  • Selecció i difusió d’articles de revista i novetats bibliogràfiques
  • Suport a la investigació i formació
  • Espai amb punts de consulta i connexió wi-fi
 • Administració documental
  • Gestió i actualització del fons documental físic i digital
  • Gestió i actualització del fons legislatiu i normatiu
  • Gestió dels continguts i notícies d’actualitat sobre el sector
  • Gestió de les publicacions del CAATEEB

​​Contacte

​Per adreçar les consultes per correu electrònic cal facilitar el nom, número de col·legiat i telèfon de contacte.

Per garantir una ràpida i segura resposta cal que, els arquitectes tècnics col·legiats, tinguin actualitzat l’apartat de dades, de la fitxa col·legial, en l’oficina virtual.​

Horari

La resolució de les consultes es realitza per ordre d’entrada, podent-se realitzar en els següents horaris:

 • ​Oficina virtual: Recepció de forma ininterrompuda.
 • Correu electrònic: Recepció de forma ininterrompuda.
 • Telèfon i presencial: Atenció al públic de dilluns a divendres, de 9:00 h a 15:00 h. De dilluns a dijous amb cita prèvia de 15:00 h a 17:00. (Durant el període de pandèmia i en aplicació de les mesures sanitàries, l'atenció presencial es realitzarà en la planta baixa.)
 • L'espai de la biblioteca és obert de dilluns a dijous de 9.00 h a 19.00 h i divendres de 9.00 h a 15.00 h. (Durant el període de la pandèmia i en aplicació de les mesures sanitàries, l'espai de la biblioteca estarà tancat i l'atenció al públic es farà des de la planta baixa.) ​

​Equip

 • Jordi Marrot i Ticó. Arquitecte tècnic, director de l’àrea tècnica.
 • Jaume Arbós i Viu. Arquitecte tècnic, consultor tècnic.
 • Rosa Maria López Martín. Arquitecta tècnica, consultora tècnica.
 • Xavier Díez García. Arquitecte tècnic, consultor tècnic.
 • Iván Molina López. Arquitecte tècnic, consultor tècnic d'Energia i Sostenibilitat.
 • Laura Jornet Berdejo. Arquitecta tècnica, consultora tècnica de Seguretat i Salut.
 • Marc Martínez Foix. Bibliotecari, consultor documental.
 • Montserrat Casado Herrera. Atenció i coordinació.​​