Plantilles dels informes del Banc de dades

Accediu a les plantilles dels informes del banc de dades per tal de personalitzar el control de la vostra obra.

​​​Documentació de seguiment de control

   Document de seguiment del control dels processos constructius

   Document de seguiment de control dels PEiS

   Document de seguiment de control de l'execució

   Document de seguiment de control de la funcionalitat i aptitud de les unitats d'obra acabades

Documentació referent a la qualitat de l'obra

Documentació de control de DEO

   Informes referents als PEiS

 

   Informe de control dels PEiS

   Informe de control dels documents de recepció

   Informe de control dels requisits amb assaigs de recepció

   Informe de control dels assaigs de recepció

  Informes referents al control de l'execució

   Informe de validació del procés de l'execució de la unitat d'obra

   Informe d'inspecció de l'execució del procés constructiu

   Informe de programa d'inspecció de l'execució

   Informe d'incidència de l'execució

   Informe de resum de les incidències

    Informe de control de requisits amb proves/assaigs durant l'obra

   Informe del control de les proves/assaigs durant l'obra

  Informes referents al control de la funcionalitat i aptitud de les unitats d'obra acabades

  Informe de control dels requisits de funcionalitat i aptitud

  Informe de control de les verificacions, proves i assaigs de funcionalitat i aptitud

  Programa de controls finals

Documents del constructor referents a la qualitat de l'obra

  Referent a la recepció dels PEiS

  Registre de documents de recepció dels PEiS

  Registre d'assaigs de recepció de PEiS

  Referent a l'execució

  Declaració dels recursos relacionats amb la qualitat de l'execució

  Registre del seguiment de l'execució

  Comunicació d'observacions/incidències a la DF

   Registre d'assaigs de control durant l'execució

  Referent a la funcionalitat i aptitud de les unitats d'obra acabades

   Registre de les verficacions de la funcionalitat i aptitud de les unitats d'obra acabades