22/03/2018 
Preus especials 

CYPE 

Software Tècnic d'Arquitectura i Enginyeria, S.L com a distribuïdor oficial dels porgrames "CYPE Ingenieros" a Catalunya i Andorra, acorda amb el CAATEEB que els col·legiats adscrits tenen accés a uns paquests de programari a un preu especial
 

CYPECAD:

 • CYPECAD
 • Suports de secció i material genèrics, i de formigó armat de secció genèrica
 • Pilars de formigó
 • Mòdul de bigues de formigó
 • Pilars metàl·lics
 • Bigues continues metàl·liques
 • Unidireccional (biguetes de formigó genèriques)
 • Forjats biguetes "in situ", prefabricades i metàl·liques
 • Forjat de biguetes prefabricades
 • Forjats de biguetes de fusta
 • Forjats de biguetes metàl·liques
 • Introducció automàtica d'obres: DXF, DWG i models CAD/BIM
 • Mòdul de sabates
 • Càlcul avançat de cimentacions superficials
 • Comprovació de resistència al foc
 • Càlcul en paral·lel fins a vuit processadors
 • Lloses massisses
 • Comprovació de punxonament
 • Murs d'edificació
 • Enceps (inclou bigues centradores i de lligat))
 • Lloses i bigues de fonamentació
 • Reticular
 • Plaques alleugerides
 • Lloses postesades per edificació
 • Escales -Murs de blocs de formigó
 • Murs de tensió plana
 • Pantalles
 • Mènsules curtes
 • Interacció de l'estructura amb els elements constructius
 • Sistemes de protecció col·lectiva
 • Lloses mixtes
 • Plaques d'ancoratge
 • Unions I - Soldades - Naus amb perfils laminats i armats en doble T
 • Unions II - Cargolades - Naus amb perfils laminats i armats en doble T
 • Unions III. Soldades. Pòrtics d'edificació amb perfils laminats i armats en doble T
 • Unions IV. Cargolades. Pòrtics d'edificació amb perfils laminats i armats en doble T.
 • Unions V. Gelosies planes amb perfils tubulars
 • Pilars mixtos de formigó i acer
 • Exportació a Tekla
 • Exportació a TecnoMetal 4D
 • Exportació a CIS/2

CYPE3D

 • CYPE 3D
 • Generador de pòrtics

CYPECAD Y CYPE3D

 • Perfils de fusta

CYPE 3D

 • Perfils d'alumini i seccions genèriques

Elements de contenció

 • Murs en mènsula de formigó armat
 • Murs pantalla. Seccions genèriques
 • Murs pantalla de formigó armat
 • Tablestacas metàl·liques
 • Càlcul del cercle de desplaçament

Obra Civil

 • Marcs

 Per un import de 7.896,00€-75%dte= 1.974€ + IVA

 Si esteu interessats en gaudir d'aquests descomptes només cal que us poseu en contacte amb

Gonzalo Cascante Badosa
Departament Comercial
CYPE Catalunya - STAE
Almogàvers, 66 - 08018 Barcelona - ESPANYA
Tel.: (+34) 934 85 11 02
Mòbil: (+34) 691 650 695
gonzalo.cascante@cype.com / http://www.cype.com