23/12/2020
Preus especials

CYPE

Software Tècnic d'Arquitectura i Enginyeria, S.L com a distribuïdor oficial dels porgrames "CYPE Ingenieros" a Catalunya i Andorra, acorda amb el CAATEEB que els col·legiats adscrits tenen accés a uns paquests de programari a un preu especial

​​OPCIÓ A:

Gestió i documentació completa

Gestió:

- Arquímides

- Medició automàtica i enllaç programes CAD

-Cypedoc. Llibre de l'edifici

Open BIM Memòries CTE

- pla de control de qualitat

- manteniment decenal

- estudi gestió de residus

- generardor plec de condicions

- memòria gràfica de materials

- impacte ambiental. Anàlisi del cicle de vida

Open BIM Estudi bàsic de seguretat i salut

- estudi bàsic de seguretat i salut

- estudi de segurtat i salut

- estudi de rehabilitació energètica

Open BIM Projecte demolició

- Projecte demolició

Open BIM Quantities

- Pressupost i medició de models BIM

- Detalls constructius. Suministrament i evacuació d'agües

- Detalls constructius. Protecció passiva contra incendis

- Detalls constructius. Cubertes planes

- Detalls constructius de forjats de fusta

- Detalls constructius d'entramats lleugers de fusta

-Detalls constructius. Instal·lacions de gas

- Detalls constructius. Sistemes d'impermeabilització

- Detalls constructius. Sistemes de cubertes verdes

- Detalls constructius. Sistemes d'aïllament

- Detalls constructius. Proteccions col·lectives

- Detalls constructius. Rehabilitació energètica

- Sistemes d'aïllament tèrmic d'origen vegetal

- Sistemes ETICS de aïllament tèrmic d'origen vegetal

- Paviments industrials

- Revestiment de paviments indrustrials i decoratius

- Sistemes de aïllament tèrmic d'origen reflexiu

- Detalls constructius d' estanqueitat

- Detalls constructuis d'entramats de paret contrallaminats

- Detalls constructius d'ajardinaments verticals

- Detalls constructius de elements auxiliars per a estructures de fusta

- Estudi de viabilitat immobiliària

- Arquímides Servidor

- Consolidació de pressupostos

​Predimensionadors i generadors de pressupostos

- Generadors de pressupostos. Habitatges unifamiliars aïllats

- Habitatges unifamiliars entre mitgeres

- Habitatges plurifamiliars aïllats

- Habitatges plurifamiliars entre mitgeres

- Habitatges adossats aïllats

- Habitatges adossats entre mitgeres

Gestió

- Control pressupuestari de l'obra

- Gestió de compres

Open BIM Quantities

-Pressupost i amidament de models BIM

Generadors de preus

-Generador de preus. Rehabilitació

- Generadors de preus. Obra nova

- Generador de preu. Espais urbans

                                    descompte 44%          preu amb descompte 1687,95€ iva inclòs

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPCIÓ B:

Gestió:

- Arquímides

- Medició automàtica i enllaç programes CAD

Open BIM Quantities

- Pressupost i medició de models BIM

-Cypedoc.Manueal d'ús i manteniment d'edificis

-Cupedoc. Llibre de l'edifici

Open BIM Memòries CTE

- pla de control de qualitat

- manteniment decenal

- generardor plec de condicions

Open BIM Estudi bàsic de seguretat i salut

- estudi bàsic de seguretat i salut

- estudi de segurtat i salut

Open BIM Projecte demolició

- Projecte demolició

Generadors de preus

-Generador de preus. Rehabilitació

- Generadors de preus. Obra nova

- Generador de preu. Espais urbans

Gestió:

Open BIM Cost Estimator Pro

​-Open BIM Cost Estimator Pro

                                   descompte 41%          preu amb descompte: 1445,95€ iva inclòs

 Si esteu interessats en gaudir d'aquests descomptes només cal que us poseu en contacte amb

Gonzalo Cascante Badosa
Departament Comercial
CYPE Catalunya - STAE
Tel.: (+34) 934 85 11 02

onzalo.cascante@cype.com 

http://www.cype.com​