CONVENI 

AparTot, l'eina per portar a terme el control de qualitat de l'obra 

El CAATEEB ha fet un conveni amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona per utilitzar el programa.
 

Dins les aplicacions disponibles per portar a terme el seguiment del Control de Qualitat d'edificació, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona disposa del programa Apartot, que a més de facilitar el seguiment de control disposa d'un mòdol administratiu.  

Apartot permet donar resposta als requeriments que la norma actual estableix amb el control de qualitat, que és la realització d'un programa de control de qualitat que inclogui el control de recepció dels materials, el control d'execució i el control d'obra acabada així com la corresponent documentació del seu seguiment.  

L'ús de l'eina Apartot és senzill i intuïtiu i es treballa en el núvol.  

El Col·legi de Girona ofereix als nostres col·legiats unes condicions especials per obtenir la llicència del programa, amb les condicions següents:

L’alta del servei inclou la primera anualitat de llicència i té un preu de 50 Euros. Un cop efectuada l’alta, la renovació anual de la llicència es realitza de forma tàcita i té un preu de 35 Euros/any, que es factura dins els 2 primers mesos de cada any natural, llevat que l’usuari manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa del servei mitjançant comunicació fefaent al CAATEEG amb un preavís mínim d’1 mes al venciment anual del període de llicència.

Els que estigueu interessats en obtenir la corresponent llicència d’ús podeu posar-vos en contacte amb el Col·legi de Girona a través del mail cci@aparellador.cat amb còpia a assessoriatecnica@apabcn.cat  indicant la seva voluntat d’obtenir l’eina.

L’alta per l’ús del programa APARTOT s’efectuarà un cop el CAATEEG hagi rebut la sol·licitud d’alta i l’hagi facturat al col·legiat interessat, d’acord amb els preus establerts.

La llicència d’ús dona dret a l’usuari a accedir i utilitzar el programa APARTOT, durant el període de llicència, i a beneficiar-se, durant el mateix període, de les seves actualitzacions automàtiques i del suport informàtic del CAATEEG en relació amb aquest programa.

L’alta del servei atorga a l’usuari la llicència d’ús des de la data de compra fins a 31 de desembre del mateix any. La renovació de la llicència es farà per anys naturals (d’1 de gener a 31 de desembre).

Podeu accedir al següents documents per obtenir més informació del programa:

 

Descripció del programa

Manual del programa