30/7/2020
Avantatges col·legials

Col·laboració SIMBIM Solutions

El CAATEEB ha signat un conveni de col·laboració amb SIMBIM Solutions per oferir als seus col·legiats condicions avantatjoses en els serveis i productes de GRAPHISOFT relacionats amb ARCHICAD i BIM.
 

L’objectiu d’aquest acord de col·laboració és incentivar a les empreses per a contractar a joves membres del CAATEEB, amb suport econòmic i formatiu per a la compra i implementació del software d’autoria BIM de GRAPHISOFT i , a la vegada, oferir els seus productes i serveis de SIMBIM amb unes bones condicions pel col·lectiu del CAATEEB.

SIMBID, ofereix una ajuda quantificada en 1.200€ (30% del cost total), per comprar el software d’autoria BIM de GRAPHISOFT (ARCHICAD llicència perpètua), tant als col·legiats del CAATEEB com a les empreses que contractin a joves entre 20 i 30 anys, que siguin col·legiats del CAATEEB i que s’hagin graduat els últims 36 mesos.

Què inclou aquest pla:

1. Llicència perpètua de GRAPHISOFT ARCHICAD

2. 1 any de manteniment i suport tècnic

3. 1 any d’accés gratuït al programa formatiu GRAPHISOFTLearn

4.  1 any d’accés gratuït als exàmens i certificacions de GRAPHISOFT

Requisits que han de complir les empreses per beneficiar-se d’aquest pla:

1.  Contractar el jove col·legiat del CAATEEB amb un contracte mínim de 12 mesos a temps sencer

2. Mantenir el contracte 6 mesos com a mínim des de la seva signatura

3. Permetre i ordenar el jove contractat, col·legiat del CAATEEB, a què assisteixi al programa GRAPHISOFTLearn de 96 hores, dins dels 6 primers mesos de la signatura del contracte per a certificar-se com a professional BIM en ARCHICAD

Requisits que han de complir els col·legiats per beneficiar-se d’aquest pla:

1. Ser col·legiat del CAATEEB

2. Haver finalitzat els seus estudis universitaris els últims 36 mesos

3. Tenir fins a 30 anys

4. Comprometre’s amb el programa GRAPHISOFTLearn assignat per obtenir el títol “Certified ARCHICAD BIM Professional”

5. Justificar el fet d’estar donat d’alta al règim d’autònoms, en el cas de professionals lliberals

Quina documentació cal presentar:

1. Certificat de col·legiació 

2. Documentació de graduació de la universitat

3. Només per a empreses: còpia del contracte oficial signat per l’empresa i el treballador (mostra disponible a:   https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-trabajo/modelos-contrato.html

4. Només per a autònoms: documentació que acredita estar donat d’alta al règim d’autònoms

5. Enviar per correu electrònic tota la documentació en format digital a edu@simbim.es