15/5/2014
Serveis professionals

Taxacions immobiliàries amb Krata

El CAATEEB i KRATA han subscrit un acord per tal que els col·legiats o afiliats que, legal i administrativament estiguin facultats, puguin realitzar taxacions d’immobles en l’àmbit del mercat hipotecari.
krata

El CAATEEB i KRATA han subscrit un acord de col·laboració per tal que els col·legiats o afiliats que, legal i administrativament estiguin facultats, puguin realitzar taxacions d’immobles en l’àmbit del mercat hipotecari.

Els col·legiats seran taxadors independents de KRATA, sotmesos en qualsevol cas a la normativa específica i a les instruccions de KRATA, en quant a societat de taxació degudament acreditada, i a la del Banc d’Espanya, que actua com a organisme inspector i regulador.

KRATA és una societat de taxacions homologada pel Banc d’Espanya amb presència en tot el territori nacional, que en compliment i desenvolupament del seu objecte social es dedica a realitzar taxacions i valoracions de béns mobles i immobles, així com drets susceptibles de valoració econòmica.EINA VALORACIÓ ON LINE

DONAR-SE D'ALTA COM A TAXADOR INDEPENDENT DE KRATA

 ‭(oculto)‬ Element web editor de contingut