30/10/2020
Posicions millor pagades i demandades del sector construcció 2020

 Quines son les posicions més demandades i millor pagades del sector de la construcció?

Segons la guía del mercat laboral 2020 que ha publicat Adecco, la construcció representa el 10% de l’economia del país i el 4,18% de les ofertes laborals.

Segons la guía del mercat laboral 2020 que ha publicat Adecco, la construcció representa el 10% de l’economia del país i el 4,18% de les ofertes laborals.

Al sector de la construcció, el perfil cap de grup d’edificació es el millor pagat a Espanya al 2020, estant aproximadament als 52.229€ i podent arribar als 68.750€ en els casos que superen els 10 anys d’experiència.

En segon lloc amb remuneracions al voltant dels 35/38.000€ hi trobem els caps d’obra i els caps d’oficina técnica.

Per a consultar la guía completa, feu click aquí