13/09/2018 
Borsa Encàrrecs Professionals  

 Quin és el treball liberal més sol·licitat? 

El primer semestre del 2018, s’han rebut un total de 1.907 peticions, pel que l’increment de sol·licituds respecte al 2017, ha estat del 324%.
 

La ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici) ha estat el treball més sol·licitat el primer semestre del 2018, arrel de la campanya de l’Agència Catalana de l’Habitatge instant als ciutadans a realitzar la Inspecció Tècnica d’Edificis. El mes amb més peticions va ser el de Gener, que es va tancar amb un total de 908 sol·licituds.

El primer semestre del 2018, s’han rebut un total de 1.907 peticions, pel que l’increment de sol·licituds respecte al 2017, ha estat del 324%.

Les 1.907 peticions han estat repartides entre els 594 tècnics inscrits al servei de Borsa d’Encàrrecs Professionals per a Lliberals.

Tipus de treball més sol·licitat per a professionals lliberals