28/1/2019
 

 Subvencions per fomentar l'ocupació de qualitat

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa aquest programa d’ajuts a la contractació.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa aquest programa d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses que afronta la teva empresa a l’hora de realitzar noves contractacions i per fomentar l’ocupació de qualitat a la ciutat.

El Programa ofereix ajuts de fins a 12.000 euros per contracte, un import que varia en funció del perfil de la persona contractada, empadronada a Barcelona, i la seva jornada laboral:

 1. Persones majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada.
 2. Persones participants en programes i/o itineraris d’inserció laboral de Barcelona Activa.
 3.  % Jornada Subvenció
   Mitja jornada (50%-74%)5.000 € 
   Mitja jornada (75%-99%)7.500 € 
   Jornada Completa (100%)10.000 € 

 4. Persones en risc d’exclusió social.
 5. Persones amb residència en algun dels territoris d’actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en accions de formació i/o orientació laboral.

 6.  % Jornada Subvenció
   Mitja jornada (50%-74%)6.000 € 
   Mitja jornada (75%-99%)9.000 € 
   Jornada Completa (100%)12.000 € 
 
 

La teva empresa pot demanar la subvenció si...

 • Té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
 • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
 • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
 • Subscriu i formalitza un contracte laboral:
  • d’un mínim de 12 mesos (o indefinit) en el cas que l’empresa tingui un nombre no superior a 250 treballadors/es (PIMES).
  • indefinit en el cas que compti amb una plantilla de més de 250 treballadors/es.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament. A més, en cap cas el salari serà inferior a 1.088,56 € bruts mensuals (13.062,72 € en còmput anual) per a jornades a temps complet, o la part proporcional en el cas de jornades parcials.

Consulteu les bases legals per conèixer tots els requisits.

Podeu consultar les bases legals i coneixer tots els requisits, feu click aquí