8/9/2015
Acreditació del títol a nivell europeu

 Saps que es el Suplement Europeu del Títol?

El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis que has cursat.

El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada dels estudis que has cursat. És un model de document que conté tota la informació sobre els teus estudis: el contingut, les competències, les qualificacions, les pràctiques externes, etc.

El SET et garanteix que tot allò de què se t’ha avaluat cursant el grau tindrà la mateixa validesa en qualsevol altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). 

 Quina informació inclou?

  • Les dades de l’estudiant.
  • Informació de la titulació: nivell, continguts i resultats obtinguts.
  • Certificació del suplement.
  • Informació sobre el sistema d’educació superior.
  • Informació addicional.

El SET incrementa la transparència de les diferents titulacions d’ensenyament superior, en facilita el reconeixement en qualsevol altra universitat de l'EEES i evita la mala avaluació dels títols universitaris. Aquesta eina facilita el reconeixement acadèmic i professional mitjançant la transparència de les qualificacions, i proporciona la certesa que el títol que s’ha obtingut serà equiparable arreu de l’EEES; d’aquesta manera, ajuda a aconseguir un dels objectius pels quals va ser creat: l'ocupabilitat plena dels ciutadans europeus. 

El SET no es:

  • Un substitut del títol oficial
  • Un mecanisme que garanteixi automàticament el reconeixement formal del títol original per part de les autoritats acadèmiques.

On es pot obtenir?

El Set l’expedeix el centre d’ensenyament superior que hagi acreditat el títol original. 

Més informació