Borsa d'encàrrecs professionals per a lliberals

Les demandes que arriben al Col·legi on es sol·liciten tècnics per realitzar determinats encàrrecs professionals es canalitzen a través de la borsa d'encàrrecs professionals.

​Ciutadans i comunitats de propietaris es dirigeixen al CAATEEB per buscar un tècnic a qui encarregar un determinat servei professional. Aquestes feines rebudes pels diversos canals del CAATEEB tant a Barcelona com a delegacions es reparteixen entre els col·legiats inscrits a la Borsa d’encàrrecs professionals.

Cada any, el CAATEEB recull centenars de consultes de ciutadans preocupats per l'estat del seu habitatge i que volen millorar-ne les condicions. Manteniment, rehabilitació, eficiència energètica... Són consultes que els ciutadans tenen i que deriven en encàrrecs de feina.

Ara, amb l'arribada dels fons europeus, aquestes consultes es preveu que es multipliquin atès que els ciutadans volen aprofitar-se d'aquestes ajudes per rehabilitar energèticament casa seva, millorar-ne l'accessibilitat o augmentar-ne el confort.

El CAATEEB canalitza aquestes demandes a través de la Borsa d'encàrrecs professionals'; si vols que et derivem feines, inscriu-te a la Borsa. 

A la Borsa hi tenen accés tots els col·legiats en situació d’exercent, per tal de garantir al ciutadà que el professional reuneix les condicions per exercir segons la legislació vigent (assegurança de Responsabilitat Civil, Previsió social o RETA).

Els treballs es reparteixen per rigurós torn entre els col·legiats inscrits, tenint en compte els treballs i comarques escollides. Quan l'aplicació t'assigna un treball rebràs un correu electrònic d'avís, informant de les dades de l'encàrrec, de l'intervenció i del peticionari.

Els col·legiats que en formen part podran escollir quins tipus de treballs volen fer, així com actualitzar les seves dades d'inscripció en qualsevol moment.

Podeu formalitzar la vostra inscripció a la Borsa d'encàrrecs ​professionals a través de la fitxa col·legial. Per fer-ho, cal seguir els següents passos:

  • Entrar a l’oficina virtual> dades col·legials> pestanya “Servei d'ocupació i Llistes d'Experts"
  • Clicar  “Borsa d'Encàrrecs Professionals”  i seleccionar dels desplegables els treballs que es desitjen realitzar i les demarcacions on es vol treballar
  • Acceptar els termes i condicions, i clickar a “Inscriure’s”

Per més informació contacta amb el Servei d'ocupació a través de treball@apabcn.cat o bé al telèfon 932 402 060.