Borsa d'encàrrecs professionals per a lliberals

Les demandes que arriben al Col·legi on es sol·liciten tècnics per realitzar determinats encàrrecs professionals es canalitzen a través de la borsa d'encàrrecs professionals.

Ciutadans i comunitats de propietaris es dirigeixen al CAATEEB per buscar un tècnic a qui encarregar un determinat servei professional. Aquestes feines rebudes pels diversos canals del CAATEEB a Barcelona i delegacions es reparteixen entre els col·legiats inscrits a la Borsa d’encàrrecs professionals.

Els treballs més habituals són:

  • Certificats d’habitatges usat
  • Informes, valoracions i certificats
  • Projectes i direccions d’obres menors
  • Inspeccions tècniques d’edificis

Hi tenen accés tots els col·legiats en situació d’exercent, per tal de garantir al ciutadà que el professional reuneix les condicions per exercir segons la legislació vigent (assegurança de Responsabilitat Civil, Previsió social o RETA).

Els treballs es reparteixen per rigurós torn entre els col·legiats inscrits, tenint en compte els treballs i comarques escollides. Quan l'aplicació t'assigna un treball rebràs un correu electrònic d'avís, informant de les dades de l'encàrrec, de l'intervenció i del peticionari, que será imprescindible acceptar, mitjançant el link indicat al correu rebut.

D'altra banda a la teva fitxa col·legial també podrás consultar el teu historial d'assignacions, on podràs informar si el treball ha estat realitzat, anul·lat...

Els col·legiats que en formen part poden escollir quins tipus de treballs volen fer, i poden inscriure's i actualitzar les seves dades d'inscripció en qualsevol moment.

Podeu formalitzar la vostra inscripció a la Borsa d'encàrrecs professionals a través de la fitxa col·legial. Per fer-ho, cal seguir els següents passos:

  • Entrar a l’oficina virtual> dades col·legials> pestanya “Servei d'ocupació"
  • Clicar botó “Accés Borsa de Treballs Lliberals” > "Borsa d’Encàrrecs Professionals" i seleccionar dels desplegables els treballs que es desitjen realitzar i les demarcacions on es vol treballar
  • Acceptar els termes i condicions, i clickar a “Inscriure’s”

Per més informació poseu -vos en contacte amb el Servei d'ocupació a través de treball@apabcn.cat o bé al telèfon 932 402 060.