16/6/2020

Borsa d’Aparelladors Solidaris amb el comerç i l’hostaleria (COVID19)

Amb aquesta iniciativa, el CAATEEB va voler ajudar un sector d’activitat clau al nostre país i alhora fer visible davant la societat la tasca dels aparelladors, el seu rol com a experts en reformes i el seu compromís com a professionals solidaris.

El CAATEEB va crear al 2020 una borsa d’aparelladors solidaris, per assessorar gratuïtament el sector de l’hostaleria i el comerç, amb l’objectiu que poguessin adequar les seves instal·lacions per a la represa de l’activitat, d’acord amb els requeriments tècnics i de seguretat previstos al pla de desescalada.

El programa es va adreçar al petit comerciant i hostaler,que no disposava dels mitjans tècnics ni recursos suficients per definir i implantar les adaptacions necessàries per a la re-obertura del seu negoci o petita franquícia. 

A continuació les característiques del servei i l'experiència d'alguns dels nostres voluntaris.

11 motius per participar-hi

 

Beneficis de la participació a la Borsa

El Col·legi va oferir 20 hores gratuïtes de formació contínua a tots els voluntaris 

Definició i condicions del servei gratuït d’assessorament

L’assessorament gratuït que van oferir els aparelladors voluntaris consistía en una orientació sobre les mesures a prendre per tal d’ajustar l’activitat del local als nous requeriments.Aquestes mesures estaven relacionades amb els següents aspectes:

  • Accions prèvies a la implantació
  • Espera a les portes del local, nous aforaments permesos i distàncies de seguretat a mantenir entre els usuaris i el personal del local.
  • Accés i sortida del local
  • Distribució i adaptació de funcionament
  • Mobilitat dels clients i treballadors dins del local, senyalització i condicions d’evacuació
  • Interrelació del client amb els articles i amb els treballadors
  • Accessos als serveis higiènics i ascensors
  • Mesures de protecció i higiene
  • Revisió i posada en marxa de les instal·lacions

El servei d’assessorament s’ ofería presencialment o per telèfon, de la manera que l’aparellador considerava més oportuna segons l’assessorament sol·licitat, i sempre encaminat a donar resposta als dubtes relatius a l’aplicació de normes tècniques o als criteris derivats del decret de desescalada. En cas que el propi tècnic considerés necessari visitar el local, no cobrarva despeses de desplaçament.Recull de premsa

Creen una borsa per assessorar gratuïtament els comerços i l’hosteleria per adequar-los a la represa d’activitat. Ser Catalunya