Projecte Mentoring del CAATEEB

El Projecte Mentoring vol combinar la experiència del col·legiats veterans amb els primers passos d’un projecte iniciat pels nostres col·legiats més joves.

L’experiència és una gran font de coneixements, sota aquesta premissa el Col·legi a creat el Projecte Mentoring. El mentor, com a font d’experiència, guiarà i aconsellarà al mentoritzat en els seus primers passos del projecte que estigui duent a terme.

Des de el Col·legi es gestiona la presa de contacte de cada una de les parts, atenent als seus àmbits d’actuació. Els Mentors voluntaris per aquest projecte donen consells i visió des de les seves pròpies vivències en el món de la construcció i demés àrees relacionades als mentoritzats que ho desitgin.

Mai implicaran aspectes d’assessorament tècnic o expert, ni prendre decisions ni responsabilitats. El tutoratge es defineix, inicialment, en 3 grans àmbits d’orientació:

  • Gestió i organització del despatx professional
  • Bones pràctiques a l’obra
  • Bones pràctiques en informes, valoracions i activitats pericials

Testimonis del projecte de Mentoring


Perfil del mentor

  • Col·legiats del CAATEEB amb més de 15 anys d’experiència professional, i experiència generalista al llarg de la seva vida professional que es trobin exercint a l’actualitat.

Si estàs interesat en ser mentor envia el teu currículum vitae conjuntament amb la fitxa complimentada que podeu descarregar a continuació a treball@apabcn.cat.


Fitxa mentor

 Perfil del mentoritzat

  • Col·legiats de 1 a 5 anys d’experiència professional i que hagin iniciat el seu projecte d’emprenedoria per l’exercici liberal.

Si estàs interesat en ser mentoritzat envia el teu currículum vitae conjuntament amb la fitxa complimentada que podeu descarregar a continuació a treball@apabcn.cat.

 

   Fitxa mentoritzats

Convocatòria i designació de mentors

  •  Període de mentorització: en funció de les necessitats de cada cas
  • La convocatòria d'inscripció queda oberta tot l'any.