Certificadors energètics

Llistat de col·legiats interessats a formar part del Registre públic de certificadors energètics que gestiona l'ICAEN.
Període d'inscripcio: Obert tot l'any.

A petició del ICAEN, i de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria tercera del RD 235/2013, on s'estableix que l’òrgan competent de cada comunitat autònoma (ICAEN en el cas de Catalunya) posarà a disposició del públic registre actualitzat periòdicament de tècnics competents o de empreses que ofereixin serveis d’experts d’aquest tipus, el CAATEEB gestiona aquest llistat pel registre públic de l'ICAEN. 

Els col·legiats interessats s’han de inscriure a aquesta llista a través del servei d’Ocupació del Col·legi, han de reunir les condicions per exercir la professió i acceptar la cessió de dades a ICAEN.
 
Les dades que figuraran en aquest registre són: 

  • Número de col·legiat
  • Col·legi al que pertany
  • Nom i cognoms
  • DNI (dada que no es farà pública)
  • Adreça professional amb població i codi postal, telèfon i adreça electrònica, i opcionalment, formació addicional, empresa i enllaç web de l’empresa.

Aquest registre es publica a efectes d’informació del públic, i no a efectes de fer designacions de certificats L'actuació del Col·legi només es limita a l'elaboració i lliurament d'aquest llistat a petició del ICAEN, per tant, no intervé en les designacions dels experts.

El llistat s'actualitza cada 15 dies

Procediment d'inscripció

Per inscriure’s a la llista de certificadors energètics del Registre públic de ICAEN, cal actualitzeu les vostres dades a la fitxa col·legial:
  • Entrar a l’oficina virtual> dades col·legials> pestanya “Servei d'ocupació”
  • clickar botó “Llista certificadors energètics”. llegir i acceptar condicions definides al pdf que s’adjunta, i opcionalment emplenar les dades opcionals d’empresa i adreça web
  • clickar botó “ desar certificador energètic”
Reviseu que les vostres dades de contacte estan actualitzades a la pestanya “dades personals” (adreça, codi postal, telèfon professional, correu electrònic...) ja  que seran les que figuraran a la llista de certificadors de l'ICAEN.