Orientació per anar a treballar a l'estranger 

Eines i recursos que ofereix el CAATEEB a tots aquells professionals que vulguin buscar el seu futur professional fora de les fronteres de l'estat.
 

Guia per treballar a l'estranger

Aquesta guia s’ha creat amb l’objectiu de proporcionar informació i orientar als aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’Edificació en la cerca de feina a l’estranger.Accedir a la Guia

Xarxa de corresponsals del CAATEEB

El fort impuls de la internacionalització del sector de la construcció, la necessitat de trobar feina, d’adquirir noves experiències i competències, que ajudin al desenvolupament professional i assolir les competències demanades per un mercat de treball globalitzat, està provocant que anar a treballar a l’estranger sigui una opció, cada cop més habitual entre els professionals del nostre col·lectiu, en especial, entre els més joves.


Des del CAATEEB, volem donar suport a aquest grup de col·legiats i per fer-ho estem creant una comunitat virtual que permeti la interconnexió d’aquests professionals amb el Col·legi i amb la resta de col·legiats del col·lectiu. És per això, que es disposa a construir una xarxa de corresponsals a l’estranger del CAATEEB.

Què cal per ser corresponsal?

Per ser corresponsal a l’estranger cal:
 • Ser col·legiat al CAATEEB
 • Estar treballant a l’estranger de forma estable o que hagi treballat amb estades llargues.
 • Voler compartir la teva experiència internacional amb els companys i el CAATEEB.
 • Realitzar tasques de cooperació en el projecte d’internacionalització professional del Col·legi:
  • Recollir d’informació del funcionament dels serveis professionals i del sector d’edificació al país per mantenir actualitzada la guia per treballar a l’estranger del CAATEEB.
  • Atendre consultes de companys interessats en anar a treballar al país.
  • Atendre a les peticions coordinador del CAATEEB de la xarxa de corresponsals.
  • Participar puntualment en activitats de divulgació i networking en el CAATEEB Redactar articles o nota informatives.
  • Vídeo conferència en alguna activitat o vídeo-reunió.
  • Mantenir el vincle de contacte i relació entre els professionals expatriats i el Col·legi.

Es preveu designar 1 corresponsal per país, amb una durada de col·laboració mínima de 6 mesos.

Com pots ser corresponsal?

Per ser candidat a corresponsal caldrà enviar el formular d'inscripció i un currículum vitae a a treball@apabcn.cat

La convocatòria de candidatures estarà permanentment oberta per aquelles corresponsalies que estiguin vacants pendents d’assignació. Els col·legiats assignats signaran un compromís d’adhesió a la xarxa. L’assignació de corresponsalies la farà una comissió del CAATEEB, formada pel delegat d’ocupació de la Junta de Govern, el director de l’àrea d’ocupació i un tercer membre designat per la Junta de Govern.

Avantatges pels col·legiats/des corresponsals.

Aquesta col·laboració comporta:

 

 • Exempció del pagament de les quotes col·legials
 • Compensació de despeses puntuals per tasques concretes que se li puguin encomanar per part del CAATEEB.

 

Pel desenvolupament d’aquestes tasques, el corresponsal rebrà el suport i assessorament de les diferents àrees del CAATEEB.

 

Formulari d'inscripció