Manual de compètencies

El CAATEEB es pioner en la introducció en el sector de la construcció d'una de les teories més valorades actualment per les empreses pel que fà a l'organització del seu capital humà: La gestió per competències

S'han identificat 6 perfils, 31 ocupacions i un ampli espectre de coneixements i competències que situen els professionals d el'edificació en un àmbit mixt, a cavalll entre els coneixements de la técnica constructiva i la gestió empresarial. 

El model de competències dels professionals de l'edificació, permet construir un retrat robot del profesional ideal, del profesional competent, adequat per exercir una determinada funció. 

El model inclou: els perfils, les ocupacions i les seves missions: un mapa global i un de cadascún dels perfils;  el catàleg de les competencies genèriques i tècniques i dels coneixements. 

 

Consulteu el Model de Competències