Botiga publicacions tècniques

Per adquirir els productes que aquí trobareu, envieu les vostres dades de contacte (nom i cognoms, adreça postal i electrònica) a assessoriatecnica@apabcn.cat i us farem arribar el document de forma fàcil i senzilla.

Nota: Els preus inclouen l'IVA. Per a trameses postals hi ha despeses d'enviament.

 

Manuals d'Energia

Col·lecció sobre energia que inicia el CAATEEB, amb la participació de professionals que tenen un profund coneixement i experiència contrastada en l’àmbit d’actuació que s’hi tracta.  Són documents que volen impulsar la qualitat dels treballs i promoure l’excel·lència en la prestació dels serveis professionals.

 versió pdf  

 versió paper  

PVP

preus col·legiats

PVP

preus col·legiat

 1- Manual d’auditoria energètica

 10€

 gratuït

20€

 18€

 2- Manual d'energia solar tèrmica

 10€

 gratuït

20€

18€

3- Manual d'energia solar fotovoltaica

10€

gratuït

20€

 18€

4- Manual energètic de façanes

10€

gratuït

20€

18€

5- Manual energètic de cobertes

10€

gratuït

20€

18€

Manuals de Diagnosi

Sèrie de publicacions adreçades als professionals de la rehabilitació per facilitar una correcta diagnosi abans de l'execució del treball.

versió pdf

versió paper

PVP

preus col·legiat

 PVP

preus col·legiat

1. Manual de diagnosi i tractament d'humitats

15€

gratuït

 

2. Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics  

15€

gratuït

 

3. Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta

15€

gratuït

 

4. Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega

15€

gratuït

 

5. Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y cerámicos

15€

gratuït

 

6. Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas

15€ 

gratuït

 

7. Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en fonaments

15€ 

gratuït

30€

 27€

8. Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció

10€ 

gratuït

20€

 18€

9. Manual de diagnosis e intervención en estructuras de hormigón armado

15€

gratuït

30€

27€

10. Manual de diagnosis i intervenció en instal·lacions de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d'aigua sanitària

15€   

gratuït

30€

27€

11. Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i enllumenat

15€ 

gratuït

30€

27€

12. Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions de climatització i ventilació

15€

gratuït

 30€

 27€

Documents a l'abast

Documents monogràfics que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita per la pràctica professional. Inclouen tota la informació necessària per al desenvolupament del tema. Els continguts han estat pensats per a l'àmbit normatiu de Catalunya.

 

 versió pdf

 

versió paper

PVP

preus col·legiat

PVP

preus col·legiat

DA 01. Codi d'Accessibilitat

10€

gratuït

18,53€

10% descompte

DA 08. Control Qualitat Poliuretans

10€ 

 gratuït

18,53€

10% descompte

DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE

10€

gratuït

 

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex A

10€

gratuït

 

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex B

10€

gratuït

 

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex C

15€

gratuït

 

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex D

10€

gratuït

 

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE  (sencer)

20€

gratuït

 

 
DA 12.3. Tres casos pràctics de Control de Qualitat de l'estructura de formigó

10€

gratuït

 

 
DA 12.3. Tres casos pràctics de Control de Qualitat de l'estructura de formigó. Annex A

10€

gratuït

 

 
DA 12.3. Tres casos pràctics de Control de Qualitat de l'estructura de formigó. Annex B

10€

gratuït

 

 
DA 13.2. Enderrocs en la construcció

10€

gratuït

 

 
DA 13.3. Residus de la construcció

10€

gratuït

 

 
DA 14.2. Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens

10€

gratuït

13,06€

10% descompte

DA 17.6. El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum 1)

10€

gratuït

 

 
DA 17.6. El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum 2)

15€

gratuït

 

 
DA 19.1. Reglamentació de SS. Estudi Bàsic

10€

gratuït

24,01€

10% descompte

DA 26.2. Projecte de bastida tubular

10€

gratuït

26,79€

10% descompte

DA 29.2. Certificat de solidesa

10€

gratuït

18,53€

10% descompte

DA 34. Criteris per a l'aprovació del Pla de seguretat i salut

10€

gratuït

15,74€

10% descompte

DA 35.  Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació

10€

gratuït

 

DA 36.  L'amiant en obres de reforma

10€

gratuït

 

DA 37. Guia - Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció

10€

gratuït

 

DA 38. Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcción. Volum 1

10€

gratuït

 

DA 39. Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcción

10€

gratuït

 

DA 40. Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2

10€

gratuït

 

DA 41. Preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció

10€

gratuït

 

DA 42. Control de qualitat en estructura metàl·lica segons instrucció (EAE)

10€

gratuït

 

DA 43. Dubtes freqüents en la certificació energètica

10€

gratuït

 

DA 44. Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 3

10€

gratuït

 

DA 45. Treballs verticals

15€

gratuït

Altres monografies

Publicacions monogràfiques que ofereixen informació al tècnic per al desenvolupament de diversos aspectes de la pràctica professional.

 versió pdf  

 versió paper  

PVP

preus col·legiats

PVP

preus col·legiat

 Puesta en obra del hormigon: exigèncias básicas

 

 

47.37€

40.27€