Aplicacions informàtiques

El Cateb ha desenvolupat diverses aplicacions informàtiques pensades per donar suport i ajudar en la tasca diària dels professionals

​​​​​​​Liweb. Versió web del llibre d'incidències

El Cateb posa a la vostra disposició aquesta versió web del llibre d’incidències per donar compliment als requeriments del Reial Decret 1627/1997 i altres normatives que li són d’aplicació.

Avantatges amb el visat

Adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del Cateb, podreu recuperar l’import en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències, tant si actueu com a DF o com a Coordinador de seguretat

El preu d'un Liweb és de 7,62  (iva inclòs)

Més informació
Imatge del liweb  

Llibre de l'edifici

El Cateb posa al vostre abast una eina informàtica de suport per a formalitzar el Llibre de l'Edifici. Amb aquesta aplicació informàtica es pot realitzar el llibre de l’edifici per a edificis unifamiliars i plurifamiliars d’obra nova, edificis terciaris i el llibre de l’edifici per a edificis existents, segons el Decret 67/2015 i adaptat al RD 853/2021, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dels Fons “Next Generation”.

Aquest aplicatiu informàtic permet redactar de forma senzilla i ràpida, el quadern de registre de dades, el document d’especificacions tècniques, amb les instruccions d’us i manteniment i l’arxiu de documents, així com l’informe amb el potencial de millores i pla d’actuacions que exigeix el RD 853/2021, amb el que s’avalua de forma ràpida i senzilla el nivell de prestacions de l'edifici en relació amb les prestacions de qualitat que hauria de tenir l'edifici si aquest fos nou. ​

Avantatges amb el visat

En adquirir un Llibre de l’Edifici web – LEWeb mitjançant l’eina del Cateb, podreu recuperar l’import d’aquest Llibre de l’Edifici en tramitar el visat i a la vegada també podreu recuperar l’import d’aquest visat. ​​

El preu d’un llibre de l’edifici és de 60,50​€ (iva inclòs), el preu per a col·legiats del Cateb és de 42,96€ (iva inclòs)​


Accedir al Llibre de l'edifici 
 

Test energètic

El Test Energètic és un mètode d’avaluació energètica que es basa en la realització de l’estudi constructiu, dels usos i del comportament energètic dels edificis, amb l’objectiu de proposar unes mesures de millora energètica raonables i coherents amb les característiques de l’edifici i amb el perfil dels seus usuaris.

Accedir al Test energètic (aplicació gratuïta)