Aplicacions informàtiques

El CAATEEB ha desenvolupat diverses aplicacions informàtiques pensades per donar suport i ajudar en la tasca diària dels professionals.
 

Liweb. Versió web del llibre d'incidències

El CAATEEB posa a la vostra disposició aquesta versió web del llibre d’incidències per donar compliment als requeriments del Reial Decret 1627/1997 i altres normatives que li són d’aplicació.

Avantatges amb el visat

Adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències, tant si actueu com a DF o com a Coordinador de seguretat.

Més informació
Imatge del liweb

Llibre de l'edifici

El CAATEEB posa al vostre abast una eina informàtica de suport per a formalitzar el Llibre de l'Edifici segons el Decret 67/2015, per als edificis terciaris i els edificis residencials unifamiliars i plurifamiliars de nova construcció i existents.

Aquest aplicatiu permet redactar de forma senzilla i ràpida el manual d’ús i manteniment i generar la documentació necessària per a formalitzar la totalitat del document sense oblidar cap informació important.

Avantatges amb el visat

En adquirir un Llibre de l’Edifici web – LEWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import d’aquest Llibre de l’Edifici en tramitar el visat i a la vegada també podreu recuperar l’import d’aquest visat.

Accedir al Llibre de l'edifici

Programa de rehabilitació

Eina informàtica de suport per a formalitzar el Programa de Rehabilitació que dona compliment als requeriments del Decret 67/2015.

 Cada programa de rehabilitació que es realitzi amb l'eina informàtica té un preu de 15€ + IVA per a col·legiats i de 20€ + IVA per a no col·legiats.

Avantatges pels col·legiats

Amb el visat de la ITE, en adquirir un Programa de Rehabilitació web – PRWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, gaudireu d'un 50% de descompte en el preu del programa.

Accedir al Programa de rehabilitació

Programa i registre del manteniment

El CAATEEB posa a la vostra disposició una eina informàtica de suport per a programar i registrar les operacions i actuacions de manteniment que s’hagin de realitzar en els edificis, per donar compliment al que s’estableix en l’article 8.2.2 del CTE Part I.

Cada programa i registre de manteniment que es realitzi amb l'eina informàtica té un preu de 55€ + IVA per a col·legiats i de 65€ + IVA per a no col·legiats.

Avantatges pels col·legiats

Amb el visat de la ITE, en adquirir un Programa i Registre de Manteniment web – PMRWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, gaudireu d'un 50% de descompte en el preu del programa.

Accedir al Programa i regsitre del manteniment

Test energètic

El Test Energètic és un mètode d’avaluació energètica que es basa en la realització de l’estudi constructiu, dels usos i del comportament energètic dels edificis, amb l’objectiu de proposar unes mesures de millora energètica raonables i coherents amb les característiques de l’edifici i amb el perfil dels seus usuaris.

Accedir al Test energètic