Noves adquisicions 

Aquí trobareu els darrers llibres, revistes i altres recursos incorporats a a base de dades del Centre de Documentació del CAATEEB.
 

La consulta ha retornat el següent número de resultats: 35

Us presentem el resultat ordenat de més recent a més antic.

 • Cubierta inclinada de teja cerámica sobre tabiquillos aligerados y aislamiento de lana de vidrio / Manuel Jesús Carretero Ayuso, Emilio Corzo Gómez
  Llibre que inicia la sèrie de "cobertes" i que s'organitza en dos apartats principals: "Materials i recepció" que proporciona les característiques bàsiques amb les que han de comptar els materials a utilitzar en l'execució de la coberta. I "Procés constructiu "que indica i desenvolupa els procediments bàsics i una sèrie de consideracions necessàries per minimitzar els possibles defectes que depenguin del disseny i/o l'execució d'aquesta unitat d'obra.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 03/03/2020
  Veure document
 • Cubierta inclinada de teja cerámica sobre tabiquillos aligerados y aislamiento de lana de vidrio / Manuel Jesús Carretero Ayuso, Emilio Corzo Gómez
  Llibre que inicia la sèrie de "cobertes" i que s'organitza en dos apartats principals: "Materials i recepció" que proporciona les característiques bàsiques amb les que han de comptar els materials a utilitzar en l'execució de la coberta. I "Procés constructiu "que indica i desenvolupa els procediments bàsics i una sèrie de consideracions necessàries per minimitzar els possibles defectes que depenguin del disseny i/o l'execució d'aquesta unitat d'obra.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 03/03/2020
  Veure document
 • Guía práctica de valoraciones urbanísticas y expropiatorias : o cómo calcular o cuestionar, un método residual estático, un comparativo o una capitalización de rentas sin morir en el intento / Paulo López Porto (coord.) ; Diana García Rodríguez ; Ana Debén Rodríguez ; Alejandra Álvarez de Mon Rego
  Guia pràctica de consulta que intenta ordenar i explicar d'una manera pràctica com realitzar correctament una valoració ja sigui de sòl urbanitzat, rural, construccions, drets reals, etc., d'acord amb la normativa legal i la pràctica de Jutjats i Tribunals.
  Darrera Visita: 09/01/2020
 • Configuración de instalaciones domóticas y automáticas / Sergio Gallardo Vázquez
  Llibre que apropa al lector a l'evolució que les instal·lacions domòtiques han patit en els últims anys. L'obra és un compendi de les principals tecnologies domòtiques existents en el sector. A més, reflecteix la necessitat d'aprofundir en les tecnologies domòtiques que cada dia s'incorporen als nostres llars, edificis o ciutats.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 02/03/2020
 • Derecho urbanístico de Cataluña / Joan Manuel Trayter Jiménez
  Manual amb afany didàctic i docent que pretén adequar-se als ensenyaments de l'assignatura de Dret Urbanístic de les facultades universitàries. Així mateix, aquesta obra intenta aclarir el món de l'ordenació del territori i de la ciutat.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 09/01/2020
 • Comunicar bé per liderar millor / Mercè Rius Almoyner
  Llibre que parteix d'un treball de recerca d'en Pere Oriol Costa i que fa el recurregut de com organitzar i desenvolupar la comunicació a les empreses i les organitzacions. Pretén ser una ajuda per a les persones que s'inicien en les tasques comunicactives, un complement per als professionals d'aquest camp i una guia per als directius i resposables d'organitzacions.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES; MANUALS
  Darrera Visita: 13/01/2020
 • La reclamación por vicios o defectos constructivos : a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo / Salud de Aguilar Gualda
  Llibre que resulta de gran ajuda per conèixer detalladament el tipus d'accions que es poden exercitar, en funció dels terminis i del tipus de vicis o defectes que s'hagin produït. A més, s'expliquen amb exactitud les responsabilitats de tots els agents de l'edificació, la intervenció processal de tercers en el procediment i la legitimació activa del president de la comunitat de propietaris per actuar en nom dels comuners.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 02/03/2020
 • Anuario estadístico del mercado inmobiliario español 2019 / [R.R. de Acuña & Ass.]
  S'ofereixen les dades econòmiques del mercat immobiliari de tot Espanya. Conté més de 8000 dades que engloben totes les CCAA, les Províncies i aquells municipis de més de 20000 habitants, amb informació i preus de finques rústiques, locals, oficines i habitatges. És un bon instruments per orientar l'estratègia empresarial a partir del sector immobiliari.
  Tipus de recurs: ANUARIS; ESTADISTIQUES; PREUS D'HABITATGES; PREUS NO RESIDENCIAL
  Darrera Visita: 09/01/2020
 • Eficiencia y productividad en arquitectura / Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó
  Aquest llibre proposa diferents metodologies i estratègies d'eficiència i productivitat adaptades al perfil d'arquitecte, com el sistema GTD (Getting Things Done), la parcel·lació de tasques o time blocking, així com diverses eines digitals. Una proposta suggerent i motivadora per millorar la productivitat, rendiment, creativitat i benestar dels arquitectes.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 09/01/2020
 • Vehículos eléctricos : infraestructura para la recarga, componentes de electricidad y electrónica, esquemas eléctricos, seguridad eléctrica para la electromovilidad / Jesús Trashorras Montecelos
  Aquest llibre sintetitza els continguts bàsics que marquen les diferents tecnologies que intervenen en el món de el vehicle elèctric. S'explica la infraestructura per a la recàrrega de vehicle elèctric, els components d'electricitat i electrònica utilitzats, i els esquemes elèctrics i la seguretat elèctrica per a la electromobilitat. Per tot això, es tracta d'una valuosa eina per a la implantació del vehicle elèctric, que resultarà de gran utilitat per a estudiants i professionals de el sector de l'electricitat, l'electrònica i l'automoció.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 13/01/2020
 • Los pavimentos deportivos de exterior / Pedro Moreta Romero
  Aquest llibre està basat en l'experiència professional a peu d'obra de l'autor. Per tant, recull documentació històrica, fotografies, textos ... Aquesta publicació pot ser de gran interès tant per als que s'inicien en aquest camp, com per a aquells que porten anys en això.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 09/01/2020
 • Edificios y salud : 7 llaves para un edificio saludable / Daniel García de Frutos; Jordi Marrot Ticó; Marta Monzón Chavarrías; Alejandro Payán de Tejada Alonso; María del Carmen Fernández Hernández; Juan López-Asiain Martínez
  La guia aborda les àrees centrals que poden afectar la salut dels usuaris dels edificis, on passem fins a un 90% del nostre temps, i que per tant, tenen un paper fonamental per assegurar bones condicions de benestar i salut.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 09/01/2020
  Veure document
 • Rehabilitació energètica d?edificis / Institut Català d'Energia
  Aquest document recull un seguit de recomanacions per a les persones i/o famílies, les comunitats de veïns, les administracions de finques i les empreses promotores, amb les millors pràctiques que s?estan duent a terme en rehabilitacions energètiques de blocs d?habitatges o cases unifamiliars.
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 09/01/2020
  Veure document
 • Windows 10 : actualizada a la última versión / José Mª Delgado Cabrera
  Aquest llibre pretén ser una guia imprescindible per a qualsevol usuari habitual de Windows 10 que realment tingui inquietud per conèixer i obtenir el màxim de sistema operatiu. En les seves últimes actualitzacions, Windows 10 incorpora importants novetats com la sincronització amb el núvol de porta-retalls, millores importants en l'aplicació "Fotos" que es transforma en un senzill però eficaç editor de vídeo o la nova eina de captures de pantalla.
  Tipus de recurs: GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 21/01/2020
 • Microsoft Word : versiones 2019 y Office 365
  Aquest manual presenta detalladament el conjunt de funcions que ofereix el processador de text Microsoft Word. El contingut està basat en la versió 2019 de Word i inclou les novetats i les diferències respecte a la versió de Word inclosa a l'Office 365. Està destinat als usuaris interessats a descobrir i aprofundir els seus coneixements sobre totes les funcions de l'aplicació.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/01/2020
 • Introducción al diseño y mantenimiento de instalaciones eléctricas / Pedro Javier Zarco Periñán
  El llibre realitza i analitza el cicle de vida de qualsevol instal·lació elèctrica: A partir d'una necessitat de subministrament d'energia es dissenyen unes instal·lacions que necessitaran ser legalitzades per ser construïdes i posteriorment, un cop en servei, mantingudes en perfecte estat perquè realitzen la funció per a les quals es van dissenyar.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 23/01/2020
 • Manual energètic de façanes / Joan Olona i Casas, Mireia Bosch i Prat, Josep Solé i Bonet ; [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  Aquest manual és un document pràctic i amè que contribueix a divulgar continguts sobre les característiques tècniques del aïllants, els productes aïllants, l'avaluació dels diferents sistemes constructius i l'avaluació tècnica i econòmica. D'aquesta manera, permet impulsar la qualitat dels treballs i promoure l'excel·lència en la prestació de serveis professionals en aquest àmbit.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 29/01/2020
 • Manual energètic de façanes / Joan Olona i Casas, Mireia Bosch i Prat, Josep Solé i Bonet ; [coordinació continguts: Jordi Marrot]
  Aquest manual és un document pràctic i amè que contribueix a divulgar continguts sobre les característiques tècniques del aïllants, els productes aïllants, l'avaluació dels diferents sistemes constructius i l'avaluació tècnica i econòmica. D'aquesta manera, permet impulsar la qualitat dels treballs i promoure l'excel·lència en la prestació de serveis professionals en aquest àmbit.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 29/01/2020
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 29/01/2020
 • Precio de la construcción centro 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 29/01/2020
 • Precio centro accesible 2019 / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara
  Tipus de recurs: PREUS CONSTRUCCIO
  Darrera Visita: 29/01/2020
 • Estructures d'acer : Exemples d'aplicació : segons el codi tècnic de l'edificació CTE / Arianna Guardiola Víllora, Agustín Pérez García
  Aquest llibre adreça el disseny d'estructures d'acer segons els procediments i les provisions establerts al Codi Tècnic de l'Edificació i conté una llarga llista d'exercicis amb resolució detallada que presenten de manera pràctica la aplicació normativa que garanteix la seguretat y la funcionalitat de la majoria de les estructures d'acer per a edificis.
  Tipus de recurs: CASOS PRACTICS; MANUALS
  Darrera Visita: 07/01/2020
 • La envolvente energética de la vivienda social : El caso de Madrid en el periodo 1939-1979 / Ignacio Oteiza (coordinador) ; Carmen Alonso, Fernando Martín-Consuegra, Juan Monjo, Mariam González Moya, Alberto Buldón
  En aquesta monografia es presenta un estudi sobre l'envolvent de les vivendes socials de la perifèria de Madrid, amb vista a la seva rehabilitació energètica. L'estudi s'aborda en tres escales: des de l'escala urbana, des de l'escala de l'habitatge i des dels elements constructius.
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 08/01/2020
 • Valorización de los residuos de construcción y demolición (RCD) como puzolanas alternativas en la fabricación de cementos eco-eficientes / Eloy Asensio (coord.) ; César Medina, Moisés Frías, María Isabel Sánchez de Rojas
  La present monografia explica el problema social, tècnic i mediambiental que suposen els residus de construcció i demolició (RCD) a causa de el gran volum de residus generats anualment i als seus limitades aplicacions avui dia. Per tant, es planteja una nova aplicació per als RCD: putzolanes alternatives per ciments ecoeficients.
  Tipus de recurs: LLIBRES
  Darrera Visita: 08/01/2020
 • Manual de problemas de dosificación de hormigones (II) : problemas resueltos según los métodos de Bolomey y de la Peña / Ceferino Pérez Val ; Ángel Rodríguez Sáiz
  Aquest manual descriu les característiques que la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08) exigeix al formigó, així com els principis bàsics que regeixen el dosatge del formigó segons el mètode de Bolomey i de la Peña. Completa la guia un extens apartat de problemes resolts de dosatge de diferents tipus de formigó, igualment solucionats segons el mètode de Bolomey i de la Peña
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 02/03/2020
 • Diseño y cálculo de la envolvente térmica de un edificio de oficinas de una industria / Luis M. Serna Jara, José A. Flores Yepes, Joaquín J. Pastor Pérez
  Aquest llibre aborda el càlcul de l'envolvent tèrmica mitjançant programes informàtics de gran difusió com CYPECAD MEP. A més, també s'explica el disseny adequat de l'oficina, d'acord amb un ús lògic dels espais, una distribució racional, i finalment d'ell mateix càlcul en si, necessari perquè el resultat final sigui coherent amb la necessitat de la realització d'el projecte .
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 09/01/2020
 • Eficiencia enérgetica de los edificios : sistema de gestión energética ISO 50001 : auditorías energéticas / Francisco Javier Rey Martínez, Eloy Velasco Gómez, Javier M. Rey Hernández
  Actualització de la segona part de el llibre Eficiència energètica en edificis: certificació i auditories energètiques (R28570), que inclou com a novetat el marc general d'un sistema de gestió energètica SGEn ISO 50001 i la seva aplicació a l'eficiència energètica en el sector dels edificis, així com les útlimes normatives vigents. També s'inclou una altra eina innovadora com és el protocol internacional de verificació i mesura IPMVP d'EVO. El seu coneixement i la seva aplicació són de gran utilitat en la gestió energètica que utilitzen les empreses de serveis energètics (ESE)
  Tipus de recurs: MANUALS; CASOS PRACTICS
  Darrera Visita: 04/03/2020
 • Windows 10 : saque partido a su ordenador o tableta / Myriam Gris
  Aquest llibre pretén ser una guia en la tasca d'aprendre a utilitzar l'ordinador o la tauleta tàctil equipats amb Windows 10. L'objectiu d'el llibre és ajudar a treure partit del seu ordinador o tauleta amb Windows 10. Inclou les novetats de la dues últimes actualitzacions importants de Windows 10. Per finalitzar, el llibre ensenya a personalitzar el seu entorn (canviar els colors de la interfície, col·locar una foto com a fons de pantalla, etc.), gestionar el compte Microsoft, instal·lar aplicacions des de Windows Store i instal·lar una impressora.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/01/2020
 • Excel 2019 / Claudia Valdés-Miranda Cros
  Guia que presenta les noves característiques i capacitats de l'aplicació per aprofitar a l'màxim aquesta versió. Ensenya a crear i editar fulls de treball, aplicar formats atractius, treballar amb fórmules i funcions, importar dades, generar taules dinàmiques i escenaris hipotètics, utilitzar funcions de bases de dades i molt més, mitjançant lliçons senzilles i nombroses captures de pantalla que mostren amb detall els passos a seguir.
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 22/01/2020
 • Curso de community manager : edición 2018 / Óscar Rodríguez Fernández
  Aquest llibre aporta una visió dels conceptes més importants pel que fa a el món de les plataformes socials i a la qual és la tasca imprescindible per al seu control i desenvolupament: el Community Management. Un tema de total actualitat i on pren el màxim protagonisme el Community Manager. Podrà conèixer quines són les seves característiques fonamentals, quins conceptes ha d'entendre i quines eines ha de dominar per assolir l'èxit.
  Tipus de recurs: MANUALS; GUIES PRACTIQUES
  Darrera Visita: 22/01/2020
 • Evaluación y gestión medioambiental para planes, programas y proyectos de ingeniería / Eladio M. Romero González
  El present manual parteix de les qüestions bàsiques que es plantegen en la legislació per a la consideració de tots els aspectes que són necessaris tenir en compte per al treball en Enginyeria Ambiental. El compendi s'ha concebut per al desenvolupament de les tasques de planificació, gestió, o avaluació ambiental al nostre entorn europeu. Per a cada bloc es presenten les referències i adreces de major interès, però també hi consta una abundant informació acadèmica, científica i tècnica.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 23/01/2020
 • Problemas de replanteo de fachadas de ladrillo / José Antonio de la Fuente Alonso ; Isabel Santamaría Vicario
  Manual que pretén ajudar els estudiants dels ensenyaments d'Arquitectura i Edificació i als tècnics en exercici, a trobar solucions als problemes que puguin sorgir en el replanteig de façanes, des d'una visió pràctica de la disciplina, amb exemples senzills, complets i fàcils de comprendre.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 02/03/2020
 • Lean thinking : cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar los despilfarros y crear valor en la empresa / James P. Womack, Daniel T. Jones ; revisión, adaptación y prólogo de Lluís Cuatrecasas ; [traducción, Emili Atmetlla]
  El llibre Lean Thinking segueix considerant-se un dels manuals de referència del management i clau per entendre el concepte de el pensament Lean: el sistema més idoni per crear valor i, a el mateix temps, evitar els malbarataments en qualsevol organització. En aquesta edició revisada i actualitzada el 2003, a més de la diversitat de documentació pràctica que incorporava la primera edició, Womack i Hones relaten la incessant evolució de el desenvolupament de l'pensament Lean, i també ens mostren una gran varietat de noves eines dirigides a l'aplicació reeixida d'aquest pensament.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/01/2020
 • Teoría básica de estructuras / Jacques Heyman; traducción de Alejandra Albuerne; revisión y prólogo de Santiago Huerta
  Aquest llibre del professor Heyman es dirigeix al nucli de la teoria estructural des del punt de vista modern subministrat pels principis i teoremes de l'anàlisi límit. Malgrat la seva brevetat, en ell s'estudia la teoria bàsica, el fonament de la teoria estructural amb un rigor teòric extrem. Així, l'estudiant, professional o professor podrà, després d'estudiar el llibre detingudament, tenir una idea clara de la situació actual, i podrà enquadrar cadascun dels enfocaments particulars (recollits potser en diferents programes d'ordinador) dins del marc teòric general.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/01/2020
 • El Cemento de aluminato de calcio y sus prefabricados / Servando Chinchón Yepes, Miguel Ángel Sanjuán Barbudo
  En aquest llibre, els estudiants universitaris de les titulacions d'edificació i enginyeria civil, i els professionals que treballen en el sector de la construcció, trobaran una important informació relacionada amb les característiques de l'CAC i amb la durabilitat dels seus formigons. Una informació que els ajudarà a conèixer l'estat dels edificis en què s'hagi detectat la presència d'aquest ciment.
  Tipus de recurs: MANUALS
  Darrera Visita: 22/01/2020