Normes UNE

Al Centre de Documentació del CAATEEB disposeu de la possibilitat de consultar totes les normes UNE publicades per AENOR. ho podeu fer  en línea i/o  presencial. 

En línia a través del web

 El Consell General de l'Arquitectura Tècnica ha subscrit amb AENOR un accés per a tots els col·legiats, a una col·lecció de normes recollides als reglaments més significatius al sector de l'edificació. Trobareu normes UNE de: 

  • Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT)
  • Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)
  • Instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)
  • Distribució i utilització de combustibles gasosos
  • Reacció i resistència al foc de materials de construcció
  • Eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior
  • Reial Decret 1513/2005 avaluació i gestió del soroll ambiental
  • Reial Decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll
  • Reial Decret 1367/2007, zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques
  • Reglament de productes de construcció 

Podeu accedir a la visualització de les normes amb el DNI i el número identificatiu del Consell General d'Arquitectura Tècnica (CGATE). Si no recordeu el número de col·legiat del CGATE el podeu trobar a la vostra fitxa dins de la Oficina Virtual del CAATEEB

Recordeu que també podreu consultar-les digitalment amb els ordinadors del Centre de Documentació a la 5a planta del CAATEEB. 

Presencialment al Centre de Documentació

El Centre de Documentació del CAATEEB està subscrit a les normes UNE d'AENOR i continuarà facilitant la consulta d'aquestes a la biblioteca del Col·legi.  Per evitar esperes, us recomanem que ens aviseu amb anterioritat de les normes que voleu consultar ja que AENOR ens facilita les normes en unes 24 hores. 

Recordeu que podeu consultar el catàleg de normes UNE abans de sol·licitar-nos les vostres normes. 

L'horari del servei és:
De dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h ; De dilluns a dijous, de 15.00 h i fins a 17.00 h, atenció amb cita prèvia. 

Si voleu contactar amb nosaltres:
Telèfon: 93 240 23 80
biblioteca@apabcn.cat