26/1/2022

Guies tècniques i circulars d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona

En aquest apartat trobareu el recull de guies tècniques i circulars internes de la Direcció d'Actuació Urbanística de l'Ajuntament de Barcelona
 Número  Nom​  Estat  Comentaris
 01/2018  NOMBRE DE SERVEIS SA​NITARIS EN LOCAL COMERCIAL NO ALIMENTARI. Criteri d’interpretació de l’article 79 de le​​s Ordenances Metropolitanes d’Edificació    
 02/2019  SERVEIS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ.Activitats. Criteri per a la dotació de Serveis Sanitaris en els establiments de restauració    
 03/2019  ANUL·LACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DEL PECABActivitats.    
 04/2019  INFORME PREVI DE CÀNNABIS I ACLARIMENTS DEL PLA ESPECIAL DE CÀNNABIS. Activitats. Criteri per la tramitació dels informes previs de cànnabis i aclariments del Pla especial urbanístic per a l’ ordenació territorial dels Clubs i Associacions de consumidors de Cànnabis.    
 05/2019  PREVISIÓ DE PLACES D'APARCAMENT EN SUPERMERCATS Activitats. Criteri interpretatiu per a la previsió de places d’aparcament en supermecats d’alimentació    
 06/2019  TRAMITACIÓ D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AMB L’ ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Activitats. Criteri d’ interpretació del Reglament Metropolità d’Aigües Residuals.   Aquesta guia tècnica anul·la la circular interna 089/2012.
 07/2020  CUINA EN ELS RESTAURANTS I RESTAURANTS-BAR. Activitats. Criteri interpretatiu per establir la necessitat de cuina en els establiments de restaurants (2.3.3) i restaurants-bar (2.3.4)    
 08/2020  CRITERIS TÈCNICS DELS ESPAIS DE CULTURA VIVA. Activitats. Criteri de les condicions tècniques dels Espais de Cultura Viva    
 09/2021  CLASSIFICACIÓ DELS GRUPS ELECTRÒGENS. Activitats. Classificació dels Grups Electrògens    
 10/2021  TRAMITACIÓ DE LES SO​L·LICITUDS DE CENTRES DE CULTE. Activitats. Criteri per a la Tramitació de les sol.licituds de centres de culte
   
​11/2022
​SERVEIS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ AMB TERRASSA EXTRAORDINÀRIA QUE PASSA A ORDINÀRIA.​  Activitats.  Criteri per a la dotació de Serveis Sanitaris considerat càrrega desproporcionada
 ​​
Circulars Urbanisme. De la 1 a la 25
 Número  Nom  Estat  Comentaris
 001/2004  TRAMITACIÓ. Procediments administratius mitjançant aportació d’avaluació ambiental verificada      Anul·lada per la Llei 4/2004  i decret 50/2005
 
002/2004
 ACTIVITATS. Activitats en sols afectats per sistemes i activitats en sòls qualificats com "zona de renovació urbana en transformació d'ús”.    
 003/2004   EDIFICACIÓ. Obres en sòls afectats per sistemes i en sòls qualificats com "zona de renovació urbana en transformació d'ús”.      
 004/2004  ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicències per a establiments de connexió a Internet.


 

     Anul·lada per l’aprovació de la Instrucció d’alcaldia per  a l’aplicació de la OMAIA amb l’entrada en vigor de la la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats
 005/2004  ACTIVITATS. Prevenció de la contaminació acústica. Aplicació de l’article 31 de l’OMAIIAA.
   Anul·lada per l’aprovació de la Ordenança Medi Ambient
 006/2004  DIRECCIÓ. Competències professionals. Instrucció general en relació a les sol·licituds de llicència amb projecte signat per decoradors i dissenyadors.    
 007/2004  ACTIVITATS. Atribucions en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació (excepte antenes de recepció de ràdio i televisió)    Anul·lada per la 059/2008
 008/2004  ACTIVITATS. Codi d'Accessibilitat. Criteris sobre el nivell d’accessibilitat exigible als locals destinats a l’ús públic.
   Anul·lada pel contingut del document DT-1 de la TAAC, en concret del criteri 2 (criteri de representivitat)
 009/2004  EDIFICACIÓ. Tramitació de les sol·licituds de llicències d'obres per a la construcció i l'establiment de centres de culte.
   Anul·lada per la 077/2011
 010/2004  ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicències per a la construcció i l'establiment de centres de culte.    Anul·lada per la 077/2011
 011/2004  ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicència i autorització ambientals i dels certificats de compatibilitat urbanística.    Anul·lada per l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats
 012/2004  DIRECCIÓ. Previsió d'espai per al emmagatzematge de residus.    Anul·lada per la 064/2008
 013/2004  ACTIVITATS. Locals amb alçada lliure inferior a la mínima.    
 014/2004  ACTIVITATS. Determinació de la superfície neta de vendes i de degustació als establiments de comerç alimentari    Anul.lada per la modificació de l´Ordenança dels aliments i per la modificació del PECAB
 015/2004  ACTIVITATS. Compatibilitat de les activitats de venda d'aliments i de restauració a un mateix local.    
 016/2004  ACTIVITATS. Requeriment del compliment de la llei de política lingüística com a requisit per a la concessió de llicències d’activitats.    
 017/2004  ACTIVITATS. Instal·lacions d'aire condicionat en activitats ja existents amb llicència o comunicació.    
 018/2004  ACTIVITATS. Procediment per a la tramitació de les transmissions de llicències d'activitats.    
 019/2004  ACTIVITATS. Criteris per projectar obres en locals sense ús determinat.    
 020/2004  ACTIVITATS. Signatura i visat electrònics de projectes.    
 021/2004  ACTIVITATS. Aclariments sobre diversos temes d'establiments alimentaris.    
 022/2004   Criteris distintius entre bar i bar musical. CERTIFICACIÓ PONÈNCIA AMBIENTAL    
 023/2004  TRAMITACIÓ. Piscines en planta coberta.    
 024/2004  TRAMITACIÓ. Ventil·lació i il·luminació d'escales.    
 025/2004  DENSITAT D'HABITATGES. Interpretació de l'art. 180 de les OO.MM.    

​​
​​