Criteris interpretatius de legislació i normativa

​​​El CAATEEB col·labora amb diferents institucions per la elaboració de criteris interpretatius de legislació i normativa que permeten ajudar als tècnics en la seves tasques de l’exercici professional


Taula per a la interpretació de la normativa contra incendis

TINSCI : Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Co​ntra Incendis

L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa per al desenvolupament dels projectes tècnics.

Més informació

Criteris interpretatius del decret d’habitabilitat

Criteris interpretatius del decret d’habitabilitat

Criteris d'interpretació de diversos requisits del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Més informació

​ ​​

Fitxes per a la prevenció d'incendis de Bombers de Barcelona

Ajuntament de Barcelona - Fitxes de normativa de prevenció d'incendis

Fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis elaborades pel cos de Bombers de Barcelona.

Més informació

Fitxes del CTE per usos de la Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya - Fitxes del codi tècnic de l'edificació, per usos

Bombers de la Generalitat de Catalunya han elaborat fitxes del codi tècnic de l'edificació, per usos.

Més informació

Instruccions tècniques complementàries

Generalitat de Catalunya - Instruccions tècniques complementàries

Documents sintètics que aclareixen les reglamentacions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi.

Més informació

Taula d'Accessibilitat a les activitats de Catalunya

TAAC : Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya

L'objectiu de la TAAC és harmonitzar criteris d'aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic.

Més informació

Circulars i guies tècniques d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona – Circulars i guies tècniques d’urbanisme

Recull de circulars internes de la direcció d'actuació urbanística de l'Ajuntament de Barcelona

Més informació

Instal·lació d'ascensors en edificis existents

Ajuntament de Barcelona – Instal·lació d'ascensors en edificis existents

Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents i creació de la comissió per a l’estudi de projectes singulars.

Més informació (PDF)

Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció

TID-PAU : Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció

L'objectiu d'aquesta taula consultiva és el de donar aclariments i recomanacions sobre mesures i plans d'autoprotecció.

Més informació