Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció (TID-PAU)

Els objectius de la Taula d’interpretació i desplegament dels plans d’autoprotecció (TID-PAU) són:

 • ​Donar resposta als dubtes que van apareixent, i aprofitar-los per anar creant publicacions de referència més enllà de les preguntes freqüents.
 • Homogeneïtzar els criteris d’aplicació del decret, més enllà de l’opinió de cada tècnic.
 • Col·laborar en la redacció de textos i reglaments futurs que desenvolupin aquest decret.
 • Col·laborar en una aplicació raonable i sostenible del decret 30/2015, trobant els mecanismes necessaris per facilitar el progrés del sector sense que això suposi una càrrega excessiva per als centres i instal·lacions afectats, però al mateix temps sense disminuir la qualitat de la feina a fer.

 La Taula d’interpretació i desplegament dels plans d’autoprotecció (TID-PAU) està integrada per: 

 • Diputació de Barcelona​
 • Bombers de Barcelona
 • Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya
 • Col·lectius professionals
  • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
  • Consell dels Col·legis d´Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Consell dels Col·legis d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya 
 • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals.
  • Plataforma de Tècnics Municipals de Catalunya
  • Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya​ 

Les recomanacions publicades per la Taula són:

  

  R-1/2015 Recomanació TIDPAU. Aclariments sobre perfils del decret referits a equipaments municipals.

  R-2/2015 Recomanació TIDPAU. Aclariments sobre equipaments municipals multiactivitat: poliesportius.

  R-3/2015 Recomanació TIDPAU. Aclariments sobre tramitació de llicències per activitats ordinàries.

  R-4/2015 Recomanació TIDPAU. Aclariments sobre criteris d'aplicació aprovats el 21 de juny de 2012 [Derogada el 3 d'abril de 2015]

  R-5/2015 Recomanació TIDPAU. Criteris d'homogabilitat dels PAU.

  R-6/2015 Recomanació TIDPAU. Aclariments sobre les diferents opcions de redacció del PAU: únic o individual.

  R-8/2015 Recomanació TIDPAU. Aclariments sobre la formació dels recursos propis : EPI i ESI.

  R-9/2016 Recomanació TIDPAU. Aclariments de definicions i rols dels PAU. 

 R-10/2016 Recomanació TIDPAU. Aclariments sobre PAU segons D.82/2010 ara desafectats segons D.30/2015 . 

 R-11/2017 Recomanació TIDPAU. Mitjans d’autoprotecció humans i materials mínims en actes a l’aire lliure

  R-12/2018 Recomanació TIDPAU. Criteris d’elaboració d’un PAU de rues i cavalcades

  R-14/2018 Recomanació TIDPAU. Recomanacions sobre la tipologia de document d’autoprotecció per activitats extraordinàries

  R-15/2018 Recomanació TID-PAU​. Recomanacions sobre la tipologia de document d’autoprotecció per equipaments i instal·lacions fixes​​​​​

  R-16/2021 Recomanació TID-PAU​. Malalties transmissibles d’alt risc potencial i teletreball en relació als PAU​