Què són els Espais Empresa

​​​​Espais Empresa al CAATEEB​

Freqüentment apareixen nous productes, materials, solucions, aplicacions, normatives, etc., que fan imprescindible la posada al dia dels ​professionals, de la qual sens dubte, les empreses són fonamentals.

En aquests nou espai o punt de trobada, volem donar a conèixer als nostres/as col·legiats/des aquelles experiències o aprenentatges empresarials que resultin d'interès per a continuar compartint el coneixement i transferir-lo des del món de l'empresa.​

Activitats

Data d'inici: 04/10/2022
Hora: 17:00
Data d'inici: 22/11/2022
Hora: 17:00