Condicions, descomptes i facilitats de pagament 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar qualsevol de les accions formatives previstes. Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.
 

Condicions de pagament

 • L'import del curs es podrà fer efectiu mitjançant: Rebut domiciliat en el compte on habitualment el Col·legi carrega els rebuts (col·legiats/des del CAATEEB).
 • Transferència bancària en el compte de La Caixa: ES59 -2100-0479-22-0200084032 (cal fer constar el nom de l'alumne i el curs).
 • Targeta VISA (a les oficines del CAATEEB, 3a planta, Àrea de Formació).
 • En efectiu (a les oficines del CAATEEB, 3a planta, Àrea de Formació).

 

La formació continua ha der ser abonada abans de l'inici. 


Descomptes Màsters i Postgraus

 • 15% de descompte per a col·legiats, col·legiades i estudiants d'arquitectura tècnica precol·legiats.
 • 5% de descompte per any del rellançament profesional.
 • Col·legiats/des que hagin realitzat 100 h de formació en els últims 3 anys: bonificació del 10%.
 • Col·legiats/des en situació d'atur o dificultats econòmiques: bonificació del 10%. Haureu de demostrar que esteu inscrits/tes a l’OTG o bé acreditar uns ingressos inferiors a  1.000 €/mensuals.
 • Col·legiats amb domicili fora de la ciutat de Barcelona: beca de transport del 10%.
 • Col·legiats/des juniors (menys de 3 anys de col·legiat/da): bonificació del 5%.
 • Precol·legiats/des (estudiants): bonificació del 5% addicional al descompte que disposen per la seva condició (actualment un 15%). Descompte final d'un 20%.
 • Empreses que hagin realitzat alguna acció promocional o de formació al CAATEEB, de forma continuada en els últims 3 anys: condició especial del 10% de descompte.
 • 10% de descompte per a arquitectes tècnics i altres professionals col·legiats en el seu col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat.
   

Condicions de finançament per a col·legiats i col·legiades del CAATEEB:

 • 10 % a la matrícula del curs, fraccionada pels mesos que manquin fins al seu inici.
  90 % restant:
  -Als cursos amb una durada superior a 8 mesos, es podrà fraccionar el pagament en 5 mensualitats.
  -Als cursos amb una durada entre 5 i 8 mesos, es podrà fraccionar el pagament en 4 mensualitats.
  -Als cursos amb una durada màxima de 4 mesos, es podrà fraccionar el pagament en 3 mensualitats.
 • Aquestes condicions també s'hi poden acollir els assalariats de les societats professionals i membres de les agrupacions del CAATEEB.
 • L'alumne pot acollir-se al crèdit de Banc Sabadell (consulteu l'apartat "Crèdit Banc Sabadell")
 • Finançament sense interessos.

 

Condicions de finançament per a no col·legiats del CAATEEB:

 • 10 % a la matrícula del curs.
 • Per als no col·legiats,  el 90 % restant s'abonarà un mes abans de l'inici del curs.
 • L'alumne pot acollir-se al crèdit de Banc Sabadell (consulteu l'apartat "Crèdit Banc Sabadell").
  A aquestes condicions també s'hi poden acollir membres d'institucions amb els quals el CAATEEB hagi signat un conveni de col·laboració, assalariats d'empreses en les quals el CAATEEB hagi realitzat formació, estudiants d'arquitectura tècnica i arquitectes tècnics col·legiats i col·legiades en un altre col·legi professional.
 • Crèdit Banc Sabadell

 

Crèdit Estudis/Màster:
Finançament de la totalitat o part dels estudis, amb possibilitat de retorn de capital un cop finalitzats els estudis.

 

Import a finançar: el cost dels estudis. Quan el cost de la matrícula és inferior a 15.000 euros, es podran finançar també altres despeses directament relacionades amb els estudis fins a aquest import, com material, lloguer vivenda...

 

Tipus d'interès: 6,50%

 

Període opcional de carència: el període de carència pot ser, com a màxim, igual al període d'amortització de capital. Durant el període de mancança, únicament es pagaran interessos i transcorregut aquest període, s'amortitzarà capital i interessos amb el pagament de quotes mensuals.

 

Comissions: 0,50%, resta exemptes.
Exemple de quotes per cada 3.000 euros, segons termini.

Tipus d'interès actual: 6,50%

24 mesos - 133,64 euros

Compte Expansió PRO:
Abonament del 10% de la quota d'associat, fins a un màxim de 100 euros anuals, per quotes domiciliades a Banc Sabadell.

 

Avantatges per domiciliació de nòmina/pensió: si tens entre 18 i 25 anys, et pots beneficiar de tots els avantatges encara que no tinguis la nòmina domiciliada.

 

Zero comissions: d'administració i manteniment del teu compte.

 

Xecs i transferències: nacionals, sense comissions (a la UE, fins a 50.000€).
Devolució del 3% dels seus rebuts (fins a 20€ mensuals dels rebuts de llum, gas, telèfon, mòbil i Internet).
Targetes gratuïtes, tant de dèbit com de crèdit (Visa Clàssic).

 

Reintegraments gratuïts en els més de 32.000 caixers de la xarxa ServiRed, amb targeta de dèbit i per a imports superiors a 60€. En caixers de Banc Sabadell, les disposicions són gratis per qualsevol import.
El nostre compromís de servei: sense devolució de rebuts domèstics, reposició de targetes en menys de 72 hores, gestió gratuïta de canvi de domicili de rebuts en tan sols 30 dies i avisos per correu electrònic o SMS (en cas de falta de saldo).
 
Amplia la informació i/o fes els tràmits directament del teu finançament:
- A qualsevol oficina de SabadellAtlántico
- Trucant al 902 383 666

 

Formació contínua
Descomptes:

 • 20 % de descompte per a col·legiats del CAATEEB.
 • 25 % de descompte per a col·legiats que faci menys de 3 anys que ho són en primera col·legiació, després de la universitat.
 • 10 % de descompte per a arquitectes tècnics col·legiats en un altre col·legi professional, per als professionals de qualsevol especialitat (arquitectes, enginyers...) que demostrin estar col·legiats en el corresponent col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat del CAATEEB i socis de l'ACE.

 

Pagament:

 • Per a col·legiats del CAATEEB:
  En el moment de la matrícula.

 

En el cas que l’import del curs superi els 500 €, el pagament es podrà fraccionar en dos terminis: El   50 %, en el moment de la matrícula i el 50 % restant, un mes després del  primer pagament .

 

 • Per als no col·legiats del CAATEEB: 100 %, en el moment a la matrícula.

 

 

Sessions tècniques

 

Són gratuïtes per a tots els col·legiats i col·legiades del CAATEEB i estudiants d'arquitectura tècnica  precol·legiats.

S'aplica el 10 % de descompte per a arquitectes tècnics col·legiats en un altre col·legi professional, per als professionals de qualsevol especialitat (arquitectes, enginyers...) que demostrin estar col·legiats en el corresponent col·legi professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat del CAATEEB, col·legiats del CETOP i socis de l'ACE.

 

Són de pagament per a qualsevol altre col·lectiu.
 

 

Fundació Tripartita. Per a la formació a la feina


Totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors/res, mitjançant bonificacions a la Seguretat Social. Això vol dir que l'empresa es pot desgravar de les seves cotitzacions a la Seguretat Social les quantitats invertides en la formació dels seus treballadors/res.

L'import de les matrícules en cursos de formació és deduïble en l'impost de les societats (art. 10) i en l'impost sobre la renda de les persones físiques (art. 41).
Així mateix les despeses de formació del personal permeten una deducció en la quota dels impostos del 5 %.

Per a més informació us podeu adreçar a l'Àrea de Formació del CAATEEB, formacio@apabcn.cat, o per telèfon al 93 240 20 60.
 
Anul·lacions

Les anul·lacions comunicades dins dels deu dies abans de començar el curs comportaran la pèrdua del 50 % de l’import de la matrícula. L’anul·lació comunicada dins dels dos últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportarà la pèrdua del 100 %.

En el cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import de la matrícula.
 
Certificats

Cada any acadèmic s’organitza un acte de lliurament de diplomes, on es lliuren tots els certificats de l’any acadèmic, es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix al 80% de les hores del curs. En els cursos de màster i postgrau es lliura diploma quan l’alumne assiteix al 80 % de les hores i supera amb aprofitament el projecte i/o els casos pràctics.