5/5/2020

 Convocatòria de beques per la formació dels Màsters i Postgraus

La Corredoria del  CAATEEB premia la fidelitat dels seus clients mitjançant beques de formació dels Màsters i Postgraus al CAATEEB.

La Corredoria d'Assegurances (ASP Corredoria d’Assegurances), està compromesa en millorar la qualitat de l’exercici dels seus clients professionals, que comporta una disminució de la seva sinistralitat, i, per aquest motiu, aposta per la formació especialitzada dels seus assegurats.

Amb aquests antecedents i per la seva vinculació amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), ASP Corredoria d’Assegurances ha aprovat la convocatòria de beques per a la formació per a determinats màsters i postgraus dins del programa formatiu del CAATEEB .

   

Número de bequesCursDotació económica per becaData límit presentación sol·licituds i documentació Data resolució d'adjudicació de les beques

4

Postgrau BIM Manager

380 €

24/07/20

28/07/20

4

Postgrau de gestió Projecte i obra

445 €

28/07/20

 28/07/20

4

Postgrau de Cap d'obra

216€

15/12/20

18/12/20

4

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents

200€

15/12/20

18/12/20

4

Postgrau Direcció d'execució professional

280€

15/12/20

18/12/20

4

Postgrau Property Management

240€

 15/12/20

18/12/20
4

Postgrau Facility Management

240€15/12/2018/12/20

 

 

 

 

 

 

Per poder optar a una beca els sol·licitants han de ser clients d’ASP Corredoria d’Assegurances, havent de tenir-hi contractada com a mínim una pòlissa de responsabilitat civil professional, almenys amb un any d’antiguitat respecte a la data de la convocatòria de les beques. Igualment, és requisit indispensable per poder optar a una beca, estar al corrent de pagament amb ASP Corredoria d’Assegurances de qualsevol dels productes que es tinguin contractats.

 

Per a més informació:    

  

    Convocatoria de beques 

     Imprès de  sol·licitud de beca