Sistema de bonificació de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Les empreses poden recuperar la inversió realitzada en la formació dels seus treballadors gràcies a la bonificació de la Fundación estatal para la  formación en el empleo

Què és la bonificació?

És un tipus de finançament adreçat a les empreses (s'inclouen despatxos professionals amb treballadors en nòmina) per finançar, part o la totalitat, de la formació dels seus treballadors i treballadores. Aquests diners provenen de la cotització anual realitzada a la Seguretat Social en concepte de formació professional dels treballadors de l’empresa. El fons es comptabilitza per anys naturals i no és acumulable d'un any per a l'altre.

Què és el crèdit? D'on prové?

El crèdit és una "bossa de diners". Prové de les cotitzacions anuals en formació professional que totes les empreses paguen en la nòmina dels seus treballadors. Totes les empreses disposen de crèdit (mínim 420€). El crèdit es comptabilitza per anys naturals i no és acumulable

Quins beneficis té?

Permet recuperar, total o parcialment, els diners invertits en la formació dels treballadors (el cost de la formació). Recuperar els diners cotitzats a la Seguretat Social, l’any anterior, en concepte de formació professional Contribueix a la millora de les competències i habilitats dels treballadors i treballadores de l'empresa.

Requisits

 • La durada mínima d'un curs ha de ser de 2 hores
 • Els treballadors han d'estar contractats pel Règim General
 • L'assistència en el curs de formació ha de ser més gran del 75%
 • S'ha d'informar a la Fundació Tripartita 15 dies abans de l'inici del curs

Com calcular el crèdit?

El crèdit varia segons la quantia ingressada per l'empresa l'any anterior i de la grandària de l'empresa:

 De 1 a 9 treballadors El 100% cotitzat (mínim 420 € l'any)
 De 10 a 49 treballadors  El 75% d'allò cotitzat
 De 50 a 249 treballadors  El 60% d'allò cotitzat
 Més de 250 treballadors  El 50% d'allò cotitzat

 Nota: Empreses nova creació: 65 € X treballador del primer TC

Com calcular quant em bonifico?

El càlcul es fa en base a mòduls econòmics:

 Presencial e-learning Distància
Nivell Baix 9 € 7,5 € 5,5 €
Nivell Mig / Superior 13 € 7,5 € 5,5 €

Increment segons grandària de l'empresa:

 • Empreses de 1 a 9 treballadors >> no s'apliquen els mòduls
 • Empreses de 10 a 49 treballadors >> +10%
 • Empreses de 50 a 249 treballadors >>+5%
 • Empreses de més de 250 treballadors >> mòduls fixat

Aportació privada

Obligació de confinançar els costos de la formació en els següents percentatges:

 De 1 a 9 treballadors cap obligació
 De 10 a 49 treballadors 10% del cost de la formació
 De 50 a 249 treballadors 20% del cost de la formació
 Més de 250 treballadors 40% del cost de la formació

Com s'acompleix l'aportació privada?

  • Es calcula sobre el cost total de formació
  • El cofinançament privat és: Cost formació (inclou salaris) - Bonificació aplicada
  • Cofinançament calculant sobre el total bonificat (no per grup)
    

Col·lectius prioritaris

 • Quan s'ha de complir?
  • L'han de complir les empreses grans
  • Com a mínim el % de alumnes formats ha de ser = o > al % que representen del total de la plantilla.
 • Quins són els col·lectius prioritaris?  
  • Pimes
  • Persones amb discapacitat
  • Persones més grans de 45 anys
  • Treballadors/es baixa qualificació ( del grup 6-9 de cotització )

Com sol·licitar la bonificació de la Fundación estatal para la  formación en el empleo ?

El CAATEEB ha signat un acord de col·laboració amb l'empresa EGARA FORMACIÓ per tal que sigui aquesta empresa qui gestioni el crèdit de bonificació de les empreses col·legiades davant la FTFE (Fundación estatal para la  formación en el empleo ). Amb aquest conveni es pretén que les empreses col·legiades aprofitin aquests recursos per formar els seus treballadors i facilitar la gestió de les bonificacions davant la Fundación estatal para la  formación en el empleo .

La Formació del CAATEEB i el sistema de bonificació de laFundación estatal para la  formación en el empleo

Tota la formació que s'imparteix al CAATEEB pot ser subvencionada a través d'aquestes bonificacions. El Col·legi també pot desenvolupar programes formatius a mida de les necessitats de cada empresa que també poden ser bonificats a través de la Fundación estatal para la  formación en el empleo.

Aclariments

 És una formació 100% subvencionada  Depèn de cada cas
 És una formació adreçada a tothom Estan exclosos autònoms, aturats i convenis especials
 És una formació gratuïta La formació té un cost (es desgrava en la seguretat social)

 Informació a tenir en compte

 Cal notificar amb anticipació a la Fundación estatal para la  formación en el empleo qualsevol modificació que afecti a la formació

 • No es pot canviar la durada del curs
 • RLT ha de signar la conformitat
 • Requisits factura (a tenir en compte)
 • El crèdit és anual - no acumulable
   

Conclusions 

 • Formació de demanda: adaptada a necessitats i interessos
 • S'adreça a empreses, NO a les persones
 • És una gestió molt diferent a la resta de subvencions
 • És un sistema rígid en terminis i documentació
 • Bonificació = Total dels costos >> No sempre
 • Important aportació privada i col·lectius prioritaris
 • Totes les empreses dispoden de crèdit
 • El crèdit caduca, no és acumulable
 • Informar - Consentiment de la RLT
 • Responsabilitat de l'empresa -> cal guiar-la
 • Mínim 1 alumne / Màxim 25 en presencial
 • Màxim 80 e-learning/distància
 • La responsabilitat és de l'empresa que es bonifica
 • Període anual gener - desembre
   

Més informació

Fundae : https://subvenciones.fundae.es/ - telèfon  902 183 183 

Per a més informació contacteu amb l'àrea de formació del CAATEEB

telèfòn: 932 40 20 60 o 93 393 37 41

formacio@apabcn.cat