R15752
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

ITE: prediagnosi de façanes, mitgeres i patis - NEXT GENERATION

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i poder així preparar l’informe de la inspecció tècnica.
 
Posarem en comú els aspectes a tenir en compte a la inspecció preliminar de l’edifici per a l’obtenció de dades (mitjançant l’observació, la presa de fotografies, les consultes a propietaris/usuaris...), i per preparar les fitxes de deficiències, avaluar el grau de risc i poder redactar l’informe corresponent.

Es treballaran pautes per dur a terme la descripció, detecció i avaluació de deficiències dels tancaments verticals exteriors.

Programa

  1. Identificació dels tancaments verticals exteriors.
  2. Associació de lesions als tancaments verticals exteriors.
  3. Qualificació de les lesions.
  4. Avaluació de l'estat general de l'edifici en funció de les lesions dels tancaments verticals exteriors.
  5. Solucions constructives per a una façana eficient: patologies energètiques, la façana ventilada en rehabilitació, eficiència energètica, solucions constructives, valor afegit al propietari, presentació de casos pràctics.

Professors

Francisco Ruíz Mérida

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Director de SIGMA Arquitectura i Enginyeria. Professor de materials de construcció a UPC. Àmplia experiència en diagnosi i enginyeria de la construcció i en peritatges.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dimarts de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Barcelona / Videoconferència
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €