R22901
R – Rehabilitació i Sostenibilitat

Aerotèrmia. Control d’execució en instal·lacions d’aerotèrmia (Vilafranca)

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès

Objectiu

  • Adquirir coneixements generals sobre les bombes de calor i l’aerotèrmia com a sistema de generació de fred i calor en edificis, amb l’objecte d’entendre i conèixer el funcionament i principis de l’aerotèrmia, així com les seves limitacions, condicions de disseny,...

Programa

L'aerotèrmia

Què és l’aerotèrmia. Conceptes bàsics i generals.

Cicle frigorífic. Components i funcionament.

Rendiments de les bombes de calor: COP i EER.

Volums i cabals. Dipòsit d’inèrcia.

Esquemes de les instal·lacions. Descripció dels sistemes híbrids.

Equips de generació d'ACS mitjançant aerotèrmia al mercat. Equips de baixa temperatura. Equips d'alta temperatura.

L’aerotèrmia com alternativa a les instal·lacions solars tèrmiques.

L’aerotèrmia i l’energia solar fotovoltaica.

 


2. Terra radiant, fancoils i radiadors de baixa temperatura.

Transmissió de calor. Tipus d’emissors.

Superfícies radiants.

Descripció del terra radiant. Instal·lació i muntatge.

Fancoils.

Radiadors de baixa temperatura.

Exemples i fotografies.

Professors

Joan Ramírez Guasch

Enginyer Tècnic Industrial Químic i Elèctric. Màster en eficiència energètica. Fundador de Tesling i d'Enitec Solar. Professor associat de la URV.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dilluns, de 16 a 20 h
Hores totals:
4 h
Vilafranca del Penedès
Preu curs:
80.00 €
Preu col·legiat:
48.00 €