B21004
B – Estructures i Geotècnia

Afectació del foc a les estructures (Videoconferència)

CAATEEB - Barcelona

Objectiu

  • Conèixer el comportament del foc durant un incendi.
  • Interpretar i avaluar els efectes d’un incendi en les estructures més habituals.
  • Analitzar diferents situacions de manca de seguretat estructural per efectuar un apuntalament d’urgència.
  • Conèixer l’actuació dels Bombers i recopilar la informació necessària per redactar un informe.

Programa

  1. Característiques dels incendis.
  2. Efectes del foc a estructures d’acer. Casos pràctics. 
  3. Efectes del foc a estructures de formigó. Casos pràctics. 
  4. Efectes del foc a estructures de fusta. Casos pràctics. 
  5. Efectes del foc a la fàbrica. 
  6. Situacions de risc i apuntalaments d’urgència. Tipus de puntals.  Apuntalament de parets i murs. Casos pràctics.  Apuntalament de pilars i jàsseres. Casos pràctics.A puntalament de sostres. Casos pràctics.

Aquest curs forma part del Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents

Professors

Ángel López Díaz

Arquitecte. Cap de la divisió d'operacions de Bombers de Barcelona. Co-redactor del Procediment d’Actuació de Bombers en Patologia de la Construcció.

Formació certificada amb la ISO 9001:2015

Inici:
Fi:
Dissabte, de 9 a 14 h
Hores totals:
5 h
Preu curs:
100.00 €
Preu col·legiat:
60.00 €